Bản tin Kiểm sát ngày 24/6

24/06/2018 19:07

(kiemsat.vn)
Nội dung của bản tin ngày hôm nay gồm những tin hoạt động của VKSND các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình và Hà Tĩnh.

* Ngày 22/6, VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2018.  Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết, 6 tháng đầu năm 2018, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo quy định của Quốc hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, chủ động yêu cầu xác minh nguồn tin về tội phạm, đề ra yêu cầu điều tra; tỷ lệ án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm so với cùng kỳ; kiểm sát 100% bản án, quyết định của Tòa án; công tác kiểm sát trực tiếp trong lĩnh vực hoạt động tư pháp được quan tâm, chú trọng, ban hành kiến nghị, kháng nghị kịp thời. Chủ động công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; phối hợp tổ chức nhiều vụ án về hình sự, dân sự, hành chính rút kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật được quan quan tâm, chú trọng.

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Tại Hội nghị đã có 21 ý kiến, tập trung vào việc đề ra giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác năm 2018, những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị đã được các phòng nghiệp vụ giải đáp tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Viện trưởng Hồ Thị Lan Anh nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá, chú trọng đề ra yêu cầu xác minh nguồn tin về tội phạm; đề ra yêu cầu điều tra vụ án; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, các phiên tòa lưu động, các vụ án trọng điểm để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động trong công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Tiếp tục quán triệt, triển khai các đạo luật về tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI,XII), tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/ CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; tăng cường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phiên tòa. Đồng chí tin tưởng, với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, năm 2018, ngành Kiểm sát Lạng Sơn sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

 Kim Thoa

* Ngày 21/6, VKSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 tới 13 điểm cầu VKSND cấp huyện. Đồng chí Lê Minh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm của lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự phối hợp có trách nhiệm của các cơ quan liên quan, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Cao Bằng, các khâu công tác đạt được nhiều kết quả tốt. Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt so với yêu cầu của nghị quyết Quốc hội giao cho ngành KSND và chỉ tiêu ngành. Nổi bật: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 83,7%; tỷ lệ bắt giữ, chuyển khởi tố hình sự đạt 100%; tỷ lệ truy tố đạt 95%; truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 100%; phối hợp với Tòa án tổ chức 33 phiên tòa rút kinh nghiệm; không để xảy ra trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội, không có án Tòa tuyên không phạm tội; kháng nghị phúc thẩm hình sự được chấp nhận đạt 100%. Các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án, khiếu tố. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Long, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng ngành tiếp tục đạt kết quả tích cực, đã tổ chức kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tại 6 phòng nghiệp vụ - VKSND tỉnh và 13 Viện kiểm sát cấp huyện; Tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan đơn vị và quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Kịp thời tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua; Điểm nổi bật là trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động tuyên truyền tiếp tục được các đơn vị quan tâm thực hiện, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tích cực tham gia viết tin, bài và đã có nhiều tin, bài đăng trên các báo, website của VKSND tỉnh Cao Bằng và VKSND tối cao.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả chưa cao, chất lượng công tác chưa đồng đều, có đơn vị chưa tiến hành kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án dân sự; việc phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị còn hạn chế...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh

Các đại biểu tham dự Hội nghị tham luận, thảo luận đều nhất trí với báo cáo sơ kết và nêu ra những hạn chế, thiếu sót cũng như khó khăn, vướng mắc của đơn vị và đề xuất với VKSND tỉnh một số vấn đề về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm trong toàn Ngành.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Viện trưởng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra những giải pháp có hiệu quả thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp, kiểm sát chặt chẽ cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm; Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp huyện nâng cao công tác quản lý chỉ đạo điều hành; Từng cán bộ, Kiểm sát viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành; Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ cho cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tài chính – kế toán nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2018.

  Thúy Loan

 VKSND tỉnh Cao Bằng

* Thực hiện hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND; về việc quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2018, chiều ngày 20/6, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao; đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình; các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo 22 đơn vị cấp huyện, cấp phòng; các đồng chí là trưởng các đoàn thể chính trị VKSND tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Bí thư Ban Cán sự Đảng phát biểu khai mạc

Hội nghị đã nghe thông qua danh sách nhân sự; báo cáo tóm tắt lý lịch, kết quả đánh giá, nhận xét của các đồng chí trong danh sách được Ban Cán sự Đảng giới thiệu giới thiệu để lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh để Hội nghị nghiên cứu, cho ý kiến về danh sách nhân sự và xem xét bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của VKSND tối cao.

 

* Cũng trong ngày 20/6, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Viện trưởng, các Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc  Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trong thời điểm từ tháng 10/2016 đến 31/5/2018 theo 3 mức: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”; công khai kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị, bảo đảm đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đồng chí Trần Đăng Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị của tập thể Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh, đồng thời quán triệt và chỉ đạo, trong thời gian tới, Lãnh đạo và tập thể VKSND tỉnh cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị Ngành và địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI đã đề ra.

Nguyễn Đức Long

VKSND tỉnh Hòa Bình

* Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, ngày 21/6, các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Khối Nội chính tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thi "Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi" năm 2018. Tham gia Hội thi có 04 đội đến từ các Đảng bộ: TAND, Thanh tra, Sở Tư pháp và VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

Mỗi đội thi có 05 thành viên, trải qua 03 phần thi: Phần thi chào hỏi, giới thiệu về đơn vị công tác; phần thi bốc thăm trả lời câu hỏi về công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng và phần thi xử lý tình huống.

Giải Nhì thuộc về Đội thi đến từ VKSND tỉnh

Ban giám khảo chụp ảnh với các đội thi

Một tiết mục văn nghệ của đội TAND tỉnh

Các đội đã có sự chuẩn bị công phu nên đã mang đến Hội thi những màn chào hỏi, giới thiệu ấn tượng được thể hiện qua điệu hát, câu hò… tạo được nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Phần thi trả lời câu hỏi và xử lý tình huống cũng được các đội chuẩn bị kỹ, các câu trả lời có chất lượng thể hiện được kiến thức, hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được Ban giám khảo và người xem đánh giá cao.

Hội thi đã thành công tốt đẹp, Ban giám khảo làm việc công minh, chính xác và chọn lựa ra các đội xuất sắc đạt giải. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội TAND tỉnh, giải Nhì được trao cho đội VKSND tỉnh và trao đồng giải Ba cho 02 đội: Thanh tra và Sở tư pháp tỉnh.

                                                Trần Nga

VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 22/6

Bản tin Kiểm sát ngày 21/6

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang