Bản tin Kiểm sát ngày 25/6

25/06/2018 22:26

(kiemsat.vn)
Các VKSND cấp cao 3, tỉnh Điện Biên, Thái Bình, Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Viện trưởng và Phó Viện trưởng tỉnh là các tin hoạt động của bản tin ngày hôm nay.

* Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018 đơn vị đã thụ lý được 2.506 vụ án các loại (tăng 547 vụ), trong đó án giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý 500 vụ, tăng 143 vụ so với cùng kỳ. Với khối lượng công việc lớn trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, có nhiều khó khăn trong cơ chế vận hành và cơ sở vật chất nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo VKSNDTC, sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và nỗ lực vượt khó của toàn thể KSV, công chức người lao động nên các công tác thực hiện chức năng, công tác xây dựng ngành luôn được triễn khai thực hiện đầy đủ, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt được tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ vượt mức quy định của Ngành và Quốc hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Viện cấp cao 3 đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể trực thuộc và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” năm 2018.

Cũng qua các ý kiến  trao đội tại hội nghị cho thấy hiện đơn vị đang đối diện với nhiều khó khăn trong đó chủ yếu khối lượng công việc phải giải quyết quá lớn, khối lượng án trong mọi lĩnh vực ngành càng tăng trong khi đội ngũ công chức mới chỉ đáp ứng 50% chỉ tiêu biên chế được giao, nhất là số lượng KSV cao cấp được phân bổ nên chất lượng nhiều khâu trong công tác THQCT, KSXX còn hạn chế, đặt biệt là hoạt động bảo vệ kháng nghị của VKS.

Nhằm khắc phục vấn đề này, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung trong phát biểu của mình yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần bám sát chỉ tiêu công tác và thực hiện tốt các chuyên đề theo kế hoạch. Để nâng cao hiệu quả kháng nghị, Kiểm sát viên phải tập trung nâng cao chất lượng báo cáo đề xuất khi giải quyết án, làm cơ sở để lãnh đạo Viện có các nội dung chỉ đạo sâu sát, đi vào trọng tâm nhằm bảo vệ kháng nghị.

Đối với khó khăn về nhân sự đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu trong thời gian chờ đợi tuyển dụng bổ sung biên chế, trước mắt cần bố trí sắp xếp công việc lại cho khoa học và hợp lý, đảm bảo khai thác tối đa năng lực và sở trường của cán bộ, Kiểm sát viên qua đó xử lý triệt để án được phân công, hoàn thành tốt công việc đề ra.

Về những vướng mắc của các Viện nghiệp vụ trong việc thực hiện các quy định hướng dẫn trả lời thỉnh thị đối với VKS các địa phương hay quy định về thụ lý và giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị văn phòng và các Viện nghiệp vụ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác công tác phối - kết hợp, duy trì hiệu quả chế độ báo cáo để tổng kết thực tiễn, để từ đó có những kiến nghị đến VKSND tối cao sớm ban hành văn bản quy định về các vấn đề này.

Việt An

* Thực hiện chương trình công tác năm 2018, đồng thời để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, VKS cấp huyện và các cán bộ, công chức của VKSND tỉnh.

Theo báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng giảm về số vụ và bị can, khởi tố mới 390 vụ 478 bị can (trong đó tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ 71,28%; tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 16,15 %; tội phạm về trị an chiếm 9,487 %; còn lại là các nhóm tội khác). Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát việc giải quyết tin báo tội phạm đạt 70,12 %; tỷ lệ giải quyết án của CQĐT 67,55%; VKS giải quyết đạt 93,4 %; thực hành quyền công tố và KSXX sơ thẩm đạt 82,7%, phúc thẩm đạt 91,6 % (kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 100%). Các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án, khiếu tố...

Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 01 kháng nghị, nhiều kiến nghị và yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp. Công tác xây dựng ngành tiếp tục đạt kết quả tích cực, đã tiến hành 148 cuộc thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; thanh tra nghiệp vụ tại 04 VKS cấp huyện; kịp thời tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức thành công cuộc thi viết Cáo trạng, Luận tội lần thứ I năm 2018; tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan đơn vị và quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự….

Tại Hội nghị đã có 08 ý kiến phát biểu thảo luận, các ý kiến đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, nhất những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục thời gian tới. Một số ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Kỷ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mà các đơn vị trong ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, các đơn vị đã giải quyết xong án tồn của năm 2017 chuyển qua, công tác kiểm sát đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết tin báo, án kiểm sát điều tra còn thấp… Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án ở các giai đoạn tố tụng; chủ động phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động, mỗi đơn vị phải vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch, thực hiện đều trong các tháng; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tư pháp, nhất là nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị; Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh phải nâng cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu về mọi mặt; thường xuyên sâu sát, chủ động, điều hành quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường công tác phối hợp đối với các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm.

Sau Hội nghị, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; tặng quà cho 03 đồng chí tốt nghiệp lớp Thạc sỹ Luật tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018.

Đồng chí Phan Văn Kỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Đ/C Nguyễn Hữu Sơn

Lãnh đạo Viện tặng quà cho 03 đồng chí tốt nghiệp lớp Thạc sỹ Luật năm 2018

       Duy Hiếu

* Sáng ngày 22/6/2018, VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, hội nghị truyền hình trực tuyến đến 9 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố. 

Hội nghị đã nghe 14 ý kiến tham luận nhằm đánh giá những kết quả đạt được; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2018.

Hình ảnh các đơn vị phát biểu tham luận

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, VKSND tỉnh Thái Bình đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ nên chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương tiếp tục đạt kết quả tích cực; tiến độ, chất lượng giải quyết án hình sự được đẩy nhanh và bảo đảm quy định của pháp luật; không có trường hợp nào phải đình chỉ vì không phạm tội hoặc Toà án tuyên không phạm tội; tỉ lệ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung được hạn chế (0,66%, giảm 0,12% so với cùng kỳ năm 2017); hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực khá đồng đều, toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá và các việc đột phá đã được xác định. Kiểm sát viên, cán bộ, công chức tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thi hành công vụ; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị; bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2018.

                                                            Vũ Thuần Long

VKSND tỉnh Thái Bình

* Vừa qua, VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018; hội nghị được trực tuyến từ đầu cầu VKSND tỉnh đến 11 điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Ban Lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; lãnh đạo VKS các huyện, thị xã cùng toàn thể công chức trong Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hai cấp.

Theo kết quả báo cáo cho thấy: 6 tháng đầu năm 2018, Viện KSND hai cấp Bình Phước đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban Chỉ đạo của tỉnh về cải cách tư pháp. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các đạo luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt cao (97,49%); không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát; 100% vụ án truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội đạt 100%; tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp (2,76%, giảm 1,44%); phối hợp với cơ quan tố tụng giải quyết dứt điểm nhiều vụ án kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; qua kiểm sát hoạt động tư pháp phát hiện nhiều vi phạm, ban hành 141 kháng nghị, kiến nghị (tăng 33 kháng nghị, kiến nghị). Chất lượng kháng nghị hình sự đạt 100%, chất lượng kháng nghị án dân sự đạt 95%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm thực hiện tốt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm kỷ cương kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Quan hệ phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp được tăng cường.

Hình ảnh các đơn vị qua màn hình

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Bắc yêu cầu các đơn vị chủ động đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, và kiểm sát các hoạt động tư pháp không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động tư pháp để kháng nghị, kiến nghị khắc phục, sửa chữa.

2. Từng đơn vị chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm; rà soát các chỉ tiêu nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết để đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ  kéo dài của các năm trước còn chưa giải quyết; các vụ án thuộc danh sách tổ rà soát chỉ đạo; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng  tâm, đột phá;

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trong Viện KSND hai cấp; điều động, luân chuyển,chuyển đổi vị trí công tác phù hợp, tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, KSV nhất là lãnh đạo chủ chốt.

4.Tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ: Tập trung thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm và Thanh tra việc chấp các quy định của ngành về lập hồ sơ, ghi chép sổ sách, thao tác nghiệp vụ; lưu trữ hồ sơ.

5. Thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, KSV. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Hoàng Công

VKSND Bình Phước

* Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Viện trưởng quán triệt toàn văn Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2018 và tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch các chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Hội nghị đã diễn ra đúng quy định, quy trình.

Viện trưởng VKSND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ

Đại biểu dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Nguyễn Thành Duy

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang