Cần có hướng dẫn về “phạm tội 02 lần trở lên” và “đối với 02 người trở lên” tại Điều 251 BLHS

20/12/2018 08:25

(kiemsat.vn)
Việc giải quyết một số vụ án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại Điều 251 BLHS năm 2015 còn có vướng mắc cần được hướng dẫn, đó là tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên” và “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm b,c khoản 2.

Ngày 05/8/2018, A bán cho B, 02 triệu đồng ma túy tổng hợp. Ngày 06/8/2018, A tiếp tục bán cho C, 03 triệu đồng ma túy. Đến ngày 07/8/2018, A mang 01 gam Methamphetamine vừa bán cho D và nhận 05 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Với hành vi phạm tội nêu trên, A bị khởi tố điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 251 BLHS. Đối với vụ án này, có 02 quan điểm giải quyết khác nhau.

Ảnh minh họa

Quan điểm thứ nhất: Do A ba lần bán ma túy cho ba người khác nhau, vì vậy A “phạm tội 02 lần trở lên” và “đối với 02 người trở lên”. Vì vậy, phải truy tố A theo hai tình tiết định khung là b và c khoản 2 Điều 251 BLHS.

Quan điểm thứ hai: Dù A nhiều lần bán ma túy cho nhiều người khác nhau, nhưng một lúc A chỉ bán ma túy cho một người và những lần bán đều cách nhau về mặt thời gian. Do đó chỉ truy tố, xét xử A về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b Khoản 2 Điều 251 BLHS với tình tiết định khung là “phạm tội 02 lần trở lên” là thỏa đáng và đúng với bản chất của sự việc.

“Phạm tội từ 02 lần trở lên” là người phạm tội 02 lần trở lên thực hiện hành vi phạm tội mà mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội đó đều cấu thành một tội phạm độc lập, được quy định trong một điều luật cụ thể và tội phạm đó chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý và phải được đưa ra xét xử, quyết định trong cùng một Bản án.

Phạm tội “đối với 02 người trở lên” trong Điều  251 BLHS năm 2015 là cùng một thời điểm mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đối với 02 người trở lên (có thể hai hay nhiều người cùng mua ma túy một lúc hay mỗi người có giao dịch trước nhưng việc giao nhận ma túy tiến hành cùng một thời gian, cùng thời điểm hoặc hai hay nhiều người cùng góp tiền và trực tiếp đến mua ma túy…).

Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 tại điểm b khoản 2 chỉ quy định “Phạm tội nhiều lần”, không quy định phạm tội “đối với 02 người trở lên”; do đó, trong quá trình giải quyết vụ án về ma túy, có nhiều trường hợp một người cùng lúc bán ma túy cho hai người khác nhau nhưng chỉ truy tố phạm tội 01 lần; do đó để khắc phục hạn chế này Bộ luật Hình sự 2015 quy định thêm tình tiết phạm tội “đối với 02 người trở lên”;

Với nhận định như trên, quan điểm của tác giả là chỉ truy tố A về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 với tình tiết định khung là “phạm tội từ 02 lần trở lên”, mà không xem xét tình tiết “đối với 02 người trở lên”. Vì bản chất của vụ án chỉ phạm tội nhiều lần, còn nhiều người đến mua thì đã bị xử lý ở tình tiết nhiều lần. Giả sử A ba lần bán ma túy nhưng chỉ bán cho một người thì cũng chỉ truy tố A “phạm tội từ 02 lần trở lên”, về bản chất cũng không khác gì việc A ba lần bán ma túy cho ba người khác nhau,

Thiết nghĩ, liên ngành tư pháp Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể để thống nhất áp dụng.

Xem thêm>>>

Về định tội danh đối với hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Phát hiện chất ma túy mới khi uống gây ảo giác mạnh

(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang