Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1 và Vụ 6 VKSND tối cao

04/07/2017 05:24

(kiemsat.vn)
Ngày 04/7/2017, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự, chủ trì Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ THQCT và KSĐT án an ninh (Vụ 1) và Vụ THQCT và KSĐT án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6 ) VKSNDTC.

Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 1 và Vụ 6 VKSNDTC tham dự buổi lễ.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Đàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC công bố các Quyết định bổ nhiệm, cụ thể:

Quyết định số 43/QĐ-VKSTC ngày 20/6/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về việc bổ nhiệm ông Đinh Quang Phi, Phó Trưởng phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng THQCT và KSĐT các vụ án về an ninh quốc gia (Phòng 2) Vụ 1 VKSNDTC.

Quyết định số 60/QĐ-VKSTC ngày 30/6/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng Tham mưu – Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng THQCT, KSĐT án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp hình sự (Phòng 3) Vụ 6 VKSNDTC.

Quyết định số 61/QĐ-VKSTC ngày 30/6/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền, Chuyên viên chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu – Tổng hợp (Phòng 1) Vụ 6 VKSNDTC.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nhấn mạnh, việc bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác xây dựng Ngành nói chung; củng cố, kiện toàn tổ chức của Vụ 1 và Vụ 6 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Viện trưởng tin tưởng trên cương vị mới các đồng chí mới được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Cám ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và sự tín nhiệm của lãnh đạo, công chức trong đơn vị, trên cương vị mới, các đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu cùng tập thể cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Ngân Hà

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Ngày 27/10/2017, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chủ trì Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) VKSNDTC.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ, Kiểm sát viên nước bạn Lào.

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 11/09/2017, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát khóa 4 năm 2017 cho cán bộ, Kiểm sát viên thuộc VKSND các cấp nước bạn Lào.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang