Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn T là đúng

14/08/2018 15:04

(kiemsat.vn)
Hành vi của T đã hội đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật XLVPHC, Điều 35a Nghị quyết số 56 như: T đã chấp hành hơn 1/2 thời gian giáo dục tại xã mà không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đánh cha đẻ, tức là trong thời gian 6 tháng T có 2 lần vi phạm pháp luật nên cần áp dụng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Qua nghiên cứu nội dung bài viết: "Có áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn T" ? của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Bích - Hoàng Tuấn Ninh, VKSND huyện Bình Xuyên, đăng trên Tạp chí kiểm sát online ngày 13/8/2018, ý kiến của tôi như sau:

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND xã ĐĐ ra Quyết định số 25B ngày 16/3/2018 chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn T là thực hiện đúng quy định tại Điều 35a Nghị định số: 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (gọi tắt là NĐ 56): “Người được giáo dục sau khi đã chấp hành ít nhất 1/2 thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xử lý như sau: Nếu hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì Chủ tịch UBND cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Theo đó, khoản 1 Điều 94 Luật XLVPHC quy định: “Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định”.

Qua đó cho thấy, hành vi của T đã hội đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật XLVPHC, Điều 35a NQ 56 như: T đã chấp hành hơn 1/2 thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đánh cha đẻ (Nguyễn Văn A), tức là trong thời gian 6 tháng T có 2 lần vi phạm pháp luật. Cụ thể: lần 1…., lần 2 đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã ĐĐ theo Quyết định số 04 ngày 02/01/2018 của Chủ tịch UBND xã ĐĐ. Tức là lần 2 thời gian lập biên bản vi phạm hành chính đến ngày 02/01/2018 là không quá 30 ngày (ngày 02/12/2017 - 02/01/2018) theo Điều 66 Luật XLVPHC thì phải ra Quyết định số 04 ngày 02/01/2018 giáo dục T tại xã ĐĐ, T đang chấp hành được 2 tháng 14 ngày thì T vi phạm hành chính lần 3 là vào ngày 11/3/2018 Nguyễn Văn T có hành vi vi phạm pháp luật là đánh vào mặt bố đẻ đã bị Công an xã ĐĐ lập biên sự việc. Như vậy, trong thời gian chưa được 6 tháng T đã có 2 lần vi phạm pháp luật, đó là: vi phạm pháp luật lần 2 đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã ĐĐ theo Quyết định số 04 ngày 02/01/2018 mà lại tiếp tục vi phạm lần 3 (ngày 11/3/2018), nên T thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo khoản 1 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, Chủ tịch UBND xã ĐĐ, huyện BX áp dụng khoản 1 Điều 94 Luật XLVPHC, Điều 35a NĐ 56 ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là có căn cứ.

Xem thêm>>>

Điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc        

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang