VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

03/07/2024 14:37

(kiemsat.vn)
Ngày 3/7/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng tham dự có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSQS Trung ương, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp; lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên phạm vi cả nước, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2023; phát sinh nhiều loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn tội phạm mới; tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao; tội phạm trên không gian mạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực: Đấu thầu, đất đai, tài chính, ngân hàng, giáo dục, xăng dầu, khai thác tài nguyên,... Trước tình hình đó, toàn ngành KSND đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao điều hành tham luận tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm 2024, Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao quán triệt, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và văn bản thông báo kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Trên cơ sở đó, toàn Ngành đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác của đơn vị; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; đề ra yêu cầu, biện pháp thiết thực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác của Quốc hội, của Ngành giao. Trong đó, thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự, đặc biệt chú ý chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra, bảo đảm các nguyên tắc của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.

Tiếp tục làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và thu hồi tài sản theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động là nhiệm vụ đột phá, toàn Ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt khâu công tác này. Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2023; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội và Ngành đề ra.

Tham luận tại Hội nghị, Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND một số tỉnh, thành phố đã thống nhất cao nội dung nêu trong báo cáo tại Hội nghị; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc thực tiễn của cơ quan, đơn vị và những cách làm hay, hiệu quả để đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua.

Báo cáo cũng cho thấy, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát quân sự các cấp được thực hiện ngày một tốt hơn; tích cực, kiên quyết trong giải quyết, xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát quân sự trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương đã xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát quân sự các cấp đã phối hợp tốt với các đơn vị và các cơ quan tư pháp trong và ngoài quân đội.

Công tác xây dựng ngành chuyển biến tích cực hơn; đã xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ để thực hiện thống nhất trong toàn Ngành; kịp thời kiện toàn chức vụ lãnh đạo, quản lý của VKSND các cấp; tăng cường và kiểm soát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; chủ động hơn nữa công tác tự kiểm tra, thanh tra, gắn với thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò đầu mối cơ quan Trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; tích cực tham gia chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện 04 đề án nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chuẩn bị Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến tích cực; nghiên cứu, xây dựng nền tảng số; thực hiện việc xử lý án hình sự toàn ngành trên môi trường số và Bàn làm việc số; khẩn trương tích hợp các ứng dụng số dùng chung của Ngành; triển khai Phần mềm họp không giấy; tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin...

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác toàn Ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; rà soát chỉ tiêu, yêu cầu công tác trong năm 2024; đồng thời đề ra những biện pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội và của Ngành.

Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thực hành quyền công tố, đặc biệt là nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong kiểm sát hoạt động tư pháp; tiếp tục làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; nâng cao chất lượng kháng nghị, tăng cường kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và các cơ quan hữu quan loại trừ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm để bảo vệ quyền, lợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Tiếp tục triển khai xây dựng các Đề án được Trung ương giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung mới của các Luật vừa được Quốc hội thông qua, các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường công tác phối hợp; tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và hiệu quả công việc.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp cần phải có quyết tâm cao trong công tác; ngoài đạo đức, sự gương mẫu, trách nhiệm với công việc cần có phương pháp làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trong công tác cán bộ, phải biết tìm người cho công việc; biết quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển và bảo vệ cán bộ. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin rằng, với nỗ lực của toàn Ngành, năm 2024, ngành Kiểm sát sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Ngày 1/7, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế - Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, TP HCM tiếp xúc cử tri các Quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang