Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

02/07/2024 08:37

Ngày 1/7, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế - Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, TP HCM tiếp xúc cử tri các Quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, TP HCM tiếp xúc cử tri các Quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Quốc hội thông qua 11 Luật, 21 Nghị quyết

Buổi tiếp xúc diễn ra ở điểm cầu chính tại Hội trường UBND Quận 8, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại Quận 5 và Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức cho biết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật gồm: Luật Lưu trữ; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.  

Quốc hội đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức trình bày báo cáo kết quả kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại buổi tiếp xúc cử tri.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 và Nghị quyết chung của Kỳ họp. Đồng thời, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật; xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Theo chương trình, nội dung của Kỳ họp, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an; phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội trả lời nhiều ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các Đại biểu Quốc hội đã lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề quan tâm, như: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý sử dụng đất công, quy hoạch; xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…

Cử tri tại điểm cầu chính UBND quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Cử tri Quận 8, ông Phí Văn Thịnh nêu, hiện nay có nhiều công trình phúc lợi xã hội, dự án khu dân cư được triển khai, thực hiện. Nhưng các công trình, dự án này còn dở dang, thực hiện quá chậm, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đời sống và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Công trình chống ngập, xây cống ngăn triều trên địa bàn Thành phố thi công quá chậm, kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, cử tri Quận 8 kiến nghị có giải pháp giảm chi phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền chữa bệnh (Hộ cận nghèo).

Cử tri đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra và xử lý tốt các khu nhà cho thuê thiếu an toàn, tránh hỏa hoạn chết người. Đề nghị tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi thành phố để bảo vệ dòng kênh không ô nhiễm.

Cử tri Quận 5, Quận 11 nêu một số vấn đề về quy hoạch treo trên địa bàn; chính sách an sinh – xã hội; giao thông; an ninh lương thực; chính sách cho cán bộ; công tác phòng chống ma túy; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; vấn đề phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn; tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long….

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu, trả lời nhiều ý kiến của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội cảm ơn cử tri đã dành thời gian đến tham gia buổi tiếp xúc. Về diễn biến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV vừa qua đã được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và cử tri cũng đã nắm. Tại buổi tiếp xúc hôm nay, Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp tục lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các chủ trương chính sách của Đảng, của Quốc hội, pháp luật và của các cấp chính quyền, địa phương.

Tại buổi tiếp xúc hôm nay có 13 ý kiến phát biểu của cử tri, thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến của cử tri để xử lý theo thẩm quyền và quy trình mà Đại biểu Quốc hội thực hiện sau khi tiếp xúc. Những vấn đề nào thuộc vĩ mô thì sẽ có kiến nghị ở các cấp thẩm quyền vĩ mô để xem xét, những vấn đề cụ thể của địa phương thì được xác định lại để đề nghị các địa phương có liên quan tham gia, có trách nhiệm xem xét, trả lời cử tri theo quy định; nếu không thực hiện đúng nhiệm vụ thì Đại biểu Quốc hội sẽ có đôn đốc hoặc các văn bản nhắc nhở.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, gần 10 năm nay thì đây là kết quả đạt được không chỉ ở cấp Trung ương mà còn ở địa phương, nhiều vụ án được đưa ra xử lý, thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước. “Chúng ta xử lý những sai phạm, tội phạm này rất nghiêm nhưng đồng thời cũng bảo đảm được tính nhân văn, thuyết phục. Đi đôi với việc chống thì tiếp tục ban hành, kể cả về hệ thống pháp luật, quy định của Đảng liên quan đến công tác phòng ngừa để đạt hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện Việt Nam”, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết.

Về công tác an sinh – xã hội, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định: Mục tiêu, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là không vì mục tiêu phát triển kinh tế mà coi nhẹ an sinh - xã hội, phúc lợi xã hội. Chúng ta cũng không chấp nhận việc lo tập trung phát triển kinh tế rồi sau đó mới lo an sinh – xã hội. Một trong những tôn chỉ hành động là chúng ta không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh – xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và thụ hưởng ngày càng tốt hơn thành quả sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Điều này thể hiện xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo đất nước cũng như quản lý xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Về vấn đề liên quan đến tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết: Cách mạng công nghiệp 4.0 với quy mô và tốc độ hiện nay của thế giới thì tạo ra những giá trị to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, cơ hội cho các nước phát triển. Song đặt ra những thách thức không nhỏ đối với vấn đề bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thời gian qua đã ban hành nhiều đạo luật liên quan đến an ninh mạng, trong đó có vấn đề chống tội phạm trên không gian mạng. Tuy nhiên, do thực tiễn hiện nay tốc độ phát triển tăng nhanh, Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng: Xu thế này chúng ta không thể đảo ngược mà phải thích ứng và làm sao khai thác được mặt hiệu quả một cách cao nhất. Vấn đề đặt ra là pháp luật phải được cập nhật, bổ sung, kịp thời điều chỉnh và kịp thời kiểm soát ở mức tốt nhất. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần phải bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, biện pháp công tác của mình để ngăn chặn hiệu quả hơn nữa đối với loại tội phạm này. Bên cạnh đó là việc phòng ngừa, ý thức, cảnh giác và tự bảo vệ mình của xã hội, các tổ chức pháp nhân và đặc biệt là của người dân.

Về các vấn đề cử tri quan tâm như môi trường, các dự án dở dang, kéo dài; dự án chống ngập ngăn triều trên địa bàn thành phố, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết sẽ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao đổi với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết.

Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích có đồng phạm

(Kiemsat.vn) - Thực tiễn giải quyết các vụ án giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích có đồng phạm trong thời gian qua cho thấy một số khó khăn, vướng mắc về việc định tội danh, đánh giá, phân hóa vai trò, mức độ hành vi của các đồng phạm, trong vụ án nêu quan điểm xử lý không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang