Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV: Thông qua 11 luật, 21 nghị quyết và thảo luận, cho ý kiến 11 dự án luật

01/07/2024 08:58

Sau 27,5 ngày làm việc, sáng 29/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một Kỳ họp, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tạo lập hành lang pháp lý cho việc tiếp tục giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tháo gỡ những tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mong muốn, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang