VKSND tối cao thông báo tuyển dụng 10 công chức

02/11/2019 11:43

(kiemsat.vn)
Ngày 01/11/2019, VKSND tối cao có thông báo số 825/TB-VKSTC về việc thông báo thi tuyển 10 công chức làm việc tại Văn phòng VKSND tối cao

Theo Thông báo số 825/TB-VKSTC, 10 công chức làm việc tại Văn phòng, trong đó: Công tác Tham mưu tổng hợp: 2 công chức; Công tác Văn thư: 5 công chức; Công tác Lưu trữ: 2 công chức; Công tác Y tế: 1 công chức. Đồng thời tuyển dụng 3 công chức làm công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế tại Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao

Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng kí dự tuyển

Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;

Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp nữ trên 30 tuổi, nam trên 35 tuổi thì phải đảm bảo điều kiện: Đã có thời gian công tác, tham gia Bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng; đảm bảo đến tuổi nghỉ hưu có đủ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành KSND về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật;

Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức; có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng. Trường hợp đăng ký thi tuyển công chức ngạch Chuyên viên và tương đương: trình độ chuyên môn Đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên);

Trường hợp đăng ký thi tuyển công chức loại D (ngạch Cán sự và Nhân viên):

Đối với ngạch Cán sự: trình độ chuyên môn Cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A hoặc trình độ A1 trở lên);

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên);

Đối với ngạch Nhân viên trình độ chuyên môn trung cấp phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Ảnh minh họa

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ. Đối với vị trí làm công tác Tham mưu tổng hợp:

1 vị trí có trình độ: Cử nhân Luật, hệ chính quy; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tham mưu tổng hợp, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí cần tuyển;

1 vị trí có trình độ: Cử nhân Luật, hệ chính quy loại giỏi và tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên.

Đối với vị trí làm công tác Văn thư: Tốt nghiệp Trung cấp Hành chính - văn thư hoặc Trung cấp Văn thư - lưu trữ trở lên, hệ chính quy.

Đối với vị trí làm công tác Lưu trữ: Tốt nghiệp Trung cấp Lưu trữ, Trung cấp Văn thư lưu trữ trở lên.

Đối với vị trí Y tế: Có bằng Trung cấp Y trở lên, hệ chính quy; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực y tế; có chứng chỉ hành nghề, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí cần tuyển.

Đối với vị trí làm công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế:

1 vị trí có trình độ: Cử nhân Luật, hệ chính quy và sử dụng thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tiếng Lào;

1 vị trí có trình độ: Cử nhân Luật và Cử nhân tiếng Nga, hệ chính quy;  1 vị trí có trình độ: Cử nhân ngôn ngữ Anh, hệ chính quy.

Về hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu; Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền cấp;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

Xác nhận về kinh nghiệm công tác đối với những vị trí yêu cầu kinh nghiệm công tác;

2 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận là địa chỉ của người dự thi;

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao (kể từ ngày 1/11/2019).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức cán bộ trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao (Phòng 1110), số 9 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Về nội dung và hình thức thi: Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi gồm: Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính (áp dụng đối với tất cả các vị trí thi tuyển).

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần. Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết. Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi: 180 phút.

Dự kiến thời gian thi tuyển sẽ được tổ chức trong tháng 12/2019 (thời gian thi cụ thể sẽ thông báo sau).

Địa điểm thi: Hình thức thi tập trung tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Lệ phí thi tuyển: Được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Tuyển dụng 07 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND tỉnh Nghệ An

(Kiemsat.vn) - Theo thông báo số 1589/TB-VKS ngày 12/08/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại các đơn vị VKSND cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

VKSND tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng kế toán

(Kiemsat.vn) - Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 06/9/2019 đến ngày 07/10/2019; người trúng tuyển sẽ làm công tác Kế toán tại VKSND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang