VKSND tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

26/08/2019 16:36

(kiemsat.vn)
Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát tại các VKSND cấp huyện và 01 công chức làm công tác kế toán.

 

Thông báo tuyển dụng công chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2019

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam cần tuyển 04 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát; thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 12/9/2019.

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

(Kiemsat.vn) - Theo đó, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển 04 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát năm 2019.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang