VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

21/08/2019 14:48

(kiemsat.vn)
Theo đó, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển 04 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát năm 2019.

 

 

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển 05 chỉ tiêu nghiệp vụ Kiểm sát; thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức từ ngày 15/8/2019 đến 14/9/2019.

Thông báo tuyển dụng công chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2019

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam cần tuyển 04 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát; thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 12/9/2019.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang