VKSND tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng kế toán

05/09/2019 17:10

(kiemsat.vn)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 06/9/2019 đến ngày 07/10/2019; người trúng tuyển sẽ làm công tác Kế toán tại VKSND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

 

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

(Kiemsat.vn) - Theo đó, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển 04 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát năm 2019.

VKSND tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

(Kiemsat.vn) - Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát tại các VKSND cấp huyện và 01 công chức làm công tác kế toán.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang