VKSND tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

10/11/2022 12:16

(kiemsat.vn)
Ngày 09/11/2022, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: Từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực đến nay, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Năm 2022, ngoài các yêu cầu nêu trên, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực của từng đơn vị.

Các báo cáo viên trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang và đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Tại Hội nghị các báo cáo viên là Lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh đã trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang; đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 gắn với việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao; tuyên truyền, phố biến kết quả xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộngvà các chuyên đề về kiểm soát quyền lực thông qua việc quán triệt các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”...

Hội nghị cũng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến VKSND.

VKSND tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu: Trong thời gian tới ngành Kiểm sát Tuyên Quang cần tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các luật, chương trình, kế hoạch của Ngành và của Tỉnh. Tăng cương công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm của các đơn vị, của từng cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang.

VKSND tỉnh Thái Nguyên với công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

(Kiemsat.vn) - Thời gian qua, Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, chỉ đạo và xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là khâu công tác đột phá, trọng tâm theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao.

VKSND Thái Nguyên công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp

(Kiemsat.vn) - VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp thuộc các đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên dự và chỉ đạo buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang