VKSND tỉnh Nghệ An: không để tin báo, tố giác tồn đọng kéo dài hay quá hạn luật định

14/11/2018 14:57

(kiemsat.vn)
Ngày 01/11/2018, Ban chỉ đạo 138 ngành KSND đã có Công văn số 179/BC-BCĐ138 báo cáo kết quả khảo sát công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 tại VKSND tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 26/9/2018 đến ngày 28/9/2018, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo 138 ngành KSND đã tiến hành khảo sát tại VKSND tỉnh Nghệ An và VKSND thành phố Vinh, nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm từ 01/12/2017 đến 31/7/2018, Đoàn khảo sát thống nhất và đánh giá kết quả như sau:

Trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng do tác động nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường đến các chuẩn mực xã hội, giá trị đạo đức truyền thống; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận trong nhân dân chưa tốt; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật tiến hành chưa đồng bộ; nhiều thiếu sót, sơ hở, bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, là những nguyên nhân chủ yếu làm nảy sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trước tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật như trên, VKSND tỉnh Nghệ An đã vận dụng đồng bộ các khâu công tác kiểm sát để đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, trong đó nổi bật như: Công tác kiểm sát tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc phân loại và xử lý tin báo tố giác về tội phạm đạt chất lượng, không để tin báo tồn đọng kéo dài hay quá hạn luật định. Trong kỳ, VKSND hai cấp thụ lý kiểm sát 2.277 tố giác, tin báo, trong đó cơ quan chức năng đã giải quyết đạt 91.2%, tăng 0,2%; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được thụ lý, kiểm sát giải quyết, trong thời gian luật định.

Đối với công tác THQCT và KSĐT, kiểm sát trong giai đoạn truy tố các vụ án hình sự, VKSND tỉnh Nghệ An đã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiệm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về "tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra"; không để xảy ra khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có vụ án nào quá hạn điều tra; không có vụ án, bị can nào phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm sát đã ban hành các kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong quá trình điều tra các vụ án hình sự.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam: thực hiện nghiêm chế độ kiểm sát thường kỳ, kiểm sát bất thường nhà tạm giữ, trại tạm giam; kịp thời hủy bỏ các lệnh, quyết định không có căn cứ và kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm của Cơ quan điều tra, cơ quan chức năng.

Hội nghị giao ban công tác Quý I/2018 VKSND tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Nghệ An tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với CHDCND Lào, qua đó trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiệm vụ phòng, chống tội phạm, Ban chỉ đạo 138 VKSND tỉnh đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của các đơn vị thông qua nắm bắt, rà soát và đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện nghiêm các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành.

Đặc biệt, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và nhiệm vụ chiến lược mang tính quyết định của công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, VKSND tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị. Phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng chọn nhiều vụ án trọng điểm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm để điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; đồng thời, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn...

Xem thêm >>>

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm hình sự

Cán bộ Kiểm sát phải gương mẫu, đi đầu trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang