Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm hình sự

25/10/2018 20:19

(kiemsat.vn)
Chiều 25/10, tại trụ sở VKSND tối cao, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành KSND (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức Hội nghị nắm kết quả thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đề ra giải pháp thực hiện đến cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 ngành KSND, thời gian qua Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định mới của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về công tác chuyên môn, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương  Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng bảo đảm mọi hành vi có dấu hiệu tội phạm được xử lý theo đúng quy định pháp luật;...

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phát biểu tại Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Trưởng Ban, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 138 đã sôi nổi phát biểu ý kiến thảo luận xung quanh những khó khăn, vướng mắc, việc kiện toàn Ban, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng thời đề xuất các ý kiến về việc xây dựng các tài liệu, sổ tay về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy.

Một số phát biểu tham luận tại Hội nghị

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 như: Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát các kế hoạch và đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch; bổ sung các đồng chí Cục trưởng Cục 1, Cục 2, Vụ trưởng Vụ 14 là thành viên Ban Chỉ đạo 138 để kiện toàn Ban, đồng thời yêu cầu giảm số lượng thành viên trong Tổ giúp việc thuộc Văn phòng, bổ sung thành viên ở đơn vị khác; chủ trì đoàn kiểm tra liên nghành 138; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự thông qua Báo BVPL và Tạp chí Kiểm sát, nhất là trong thời điểm đang diễn ra kỳ họp Quốc hội; khẩn trương tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng trong đầu tháng 11 tới; đảm bảo chất lượng về mặt nội dung và hình thức cũng như kinh phí đối với các tài liệu, sổ tay về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy.

Xem thêm>>>

Ban chỉ đạo 138 ngành KSND triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2017

Cán bộ Kiểm sát phải gương mẫu, đi đầu trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang