Cán bộ Kiểm sát phải gương mẫu, đi đầu trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

28/03/2018 08:48

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của TS. Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của ngành Kiểm sát nhân dân tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo 138) ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND dự, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo 138 ngành KSND, trong năm qua, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đáng lưu ý, một số nhóm tội phạm được phát hiện khởi tố tăng so với năm 2016 như tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp… nhiều vụ phạm tội có tổ chức, tính chất manh động, liều lĩnh, gây hậu quả đặc biệt quan trọng. 

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND phát biểu tại Hội nghị

Trước tình hình đó, toàn Ngành KSND tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; tiếp tục triển khai thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới được Quốc hội thông qua và các chỉ thị, quy chế, quy định mới của ngành về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá để phấn đấu hoàn thành tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm; hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi về các kết quả công tác đạt được và nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo như Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; Kế hoạch thực hiện chương trình công tác phòng, chống ma túy và Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo 138 ngành KSND đánh giá cao kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội mà toàn ngành Kiểm sát đã đạt được trong năm 2017, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thể hiện vai trò tích cực, chủ động, có hiệu quả cao trong hoạt động của Ban chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực cơ bản nhất trí với các dự thảo kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo 138 của ngành KSND nhất là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 138 của ngành nhấn mạnh cần tập trung tổ chức thực hiện thật tốt những nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống các tệ nạn xã hội; trong công tác chuyên môn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện các quy định mới trong các đạo luật về tư pháp hình sự... Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC nhấn mạnh yêu cầu, mọi cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân phải gương mẫu trong chấp hành pháp luật, trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang