VKSND tỉnh Bắc Giang: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

31/05/2019 13:28

(kiemsat.vn)
Hoạt động trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn và 04 UBND xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang góp phần đảm bảo công tác thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Vừa qua, VKSND tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBMTTQ tỉnh Bắc Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn và 04 UBND xã thuộc tỉnh Bắc Giang là Biên Sơn, Thanh Hải, Quý Sơn và thị trấn Chũ.

Tại buổi làm việc sau khi nghe đại diện các đơn vị được kiểm sát trình bày báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự (thời điểm từ ngày 01/5/2018 đến 30/4/2019), Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện đang chấp hành tại địa phương...Đồng thời đoàn kiểm sát đã phối hợp với đại điện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hình sự, đặc biệt là các quy định mới về xóa án tích, xử lý người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ, các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 30 người đang chấp hành án trên địa bàn 04 UBND xã của huyện Lục Ngạn.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Kết quả kiểm sát cho thấy, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn và UBND 04 xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao như: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi hành án hình sự đối với UBND xã; việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án hình sự đối với các bị án bị xử phạt tù đang tại ngoại hết thời gian tự nguyện không đi chấp hành án của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn đã kịp thời, đôn đốc, áp giải các bị án đi chấp hành án theo quy định của pháp luật; UBND các xã đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn bàn giao, đã thực hiện tốt việc bổ sung các tài liệu cần thiết vào trong hồ sơngười chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, qua kiểm sát trực tiếp Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót như: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn còn chậm xem xét, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của người được hưởng án treo; còn có việc chậm lập hồ sơ, văn bản đề nghị Tòa án xem xét rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo; UBND các xã, thị trấn không xem xét, lập hồ sơ đề nghị việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo đủ điều kiện, việc nhận xét của người được giao giám sát, giáo dục còn sơ sài, chưa cụ thể; còn có việc chậm bàn giao hồ sơ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù... Qua đó, Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận, kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lục Ngạn và UBND 04 xã để xử lý, khắc phục kịp thời, đúng quy định của pháp luật./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang