VKSND thị xã Sông Cầu nỗ lực, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

31/10/2021 10:54

(kiemsat.vn)
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt công tác của đơn vị, với sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, sự thống nhất cao trong nội bộ, VKSND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Ngành giao phó và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã Sông Cầu tuy giảm về số lượng nhưng tính chất lại rất phức tạp. VKSND thị xã Sông Cầu đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đối với nhiều loại án mới. Nhiều vụ án như: Tổ chức đánh bạc, Cố ý gây thương tích cũng rất phức tạp do đặc điểm, tính chất của tội phạm, số lượng bị can đông gây khó khăn cho cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ án...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng mọi mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh nói chung và thị xã Sông Cầu nói riêng, gây rất nhiều khó khăn cho địa phương, nhưng các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong năm 2021 là vừa tập trung các biện pháp phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Sông Cầu được đảm bảo, các tội phạm về trật tự xã hội và xâm phạm quyền sở hữu có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong các cuộc họp giao ban đơn vị, họp chi bộ, Lãnh đạo VKSND thị xã Sông Cầu luôn phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về cải cách tư pháp, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên về công tác kiểm sát, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại” đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VKSND thị xã Sông Cầu nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối năm 2020.

VKSND thị xã Sông Cầu đã phối hợp với TAND cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự theo kế hoạch đã đề ra như: Không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có trường hợp Viện kiểm sát rút quyết định truy tố, tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát thấp; tổ chức nhiều phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án; phối hợp với liên ngành tố tụng thị xã Sông Cầu đưa ra xét xử 03 vụ án trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các kiến nghị vi phạm trong hoạt động xét xử được Tòa án cùng cấp chấp nhận và thực hiện...

Bên cạnh đó, lãnh đạo VKSND thị xã Sông Cầu cũng đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế nghiệp vụ của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng xét hỏi, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, trong đó có nhiều phiên tòa phức tạp, được dư luận quan tâm. Trước khi tham dự phiên tòa, Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ, tổng hợp, đánh giá toàn diện hệ thống chứng cứ buộc tội, gỡ tội; chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi, các phương án tranh tụng, bản luận tội, dự kiến các tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng có chất lượng và thuyết phục; chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận đầy đủ và có căn cứ với tất cả ý kiến tranh luận của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa.

VKSND thị xã Sông Cầu trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra.

Các công tác kiểm sát hoạt động tư pháp cũng được lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm và tổ chức thực hiện toàn diện, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đặc biệt là chú trọng thực hiện nhiệm vụ của Ngành gắn với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và công tác phòng chống dịch Covid -19. Điển hình là việc đơn vị chủ động áp dụng các biện pháp tránh tiếp xúc trực tiếp, thay đổi phương pháp trực tiếp kiểm sát bằng phương pháp yêu cầu tự kiểm tra đối với Nhà tạm giữ trong công tác tạm giữ, tạm giam và đối với UBND cấp xã trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ cùng với các tài liệu, hồ sơ có liên quan gửi kèm cho Viện kiểm sát để ban hành thông báo kết luận và kiến nghị vi phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng trực tiếp kiểm sát công tác tổ chức bầu cử và hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ. Các hoạt động khác như tạm ngừng công tác tiếp công dân, yêu cầu công chức thực hiện nghiêm việc giãn cách, ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với công chức và người có liên quan trong vụ việc trước khi đến và rời đơn vị đều đảm bảo thực hiện triệt để. Qua đó hầu hết các chỉ tiêu trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đều đạt và và vượt so với kế hoạch công tác năm.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng tổ chức, phát triển tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và công tác đào tạo cán bộ, lãnh đạo VKSND thị xã Sông Cầu đã lãnh đạo chi bộ, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành tại địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực, đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, vừa tập trung chỉ đạo giải quyết các yêu cầu trước mắt, vừa coi trọng những vấn đề có tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm đấu tranh chống những biểu hiện sai lệch về tư tưởng và những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

Lãnh đạo VKSND thị xã Sông Cầu chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, VKSND thị xã Sông Cầu đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các Tổ bầu cử; phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan nghiêm túc, đảm bảo thực hiện chức năng của đơn vị trong thời gian bầu cử.

Cơ quan, các đoàn thể và tập thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động VKSND thị xã Sông Cầu hoạt động có hiệu quả trong đóng góp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Cảnh theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn, hộ nghèo và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt”; hưởng ứng, đóng góp các phong trào do chính quyền, mặt trận địa phương phát động. Lãnh đạo cơ quan thường xuyên phối hợp với Công đoàn cơ sở chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của ngành và địa phương, đóng góp đầy đủ các quỹ do Liên đoàn lao động và địa phương phát động, vận động đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện; quan tâm đến hoạt động công tác Đoàn, tích cực tham gia các hoạt động do Thị đoàn phát động như dọn dẹp vệ sinh tại các xã phường, khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước...

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Sông Cầu về tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 diện rộng cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn thị xã, với tinh thần xung kích cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch, đoàn viên thanh niên VKSND thị xã Sông Cầu tích cực tham gia hỗ trợ công tác tiêm vắc xin, phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn thủ tục cho người tiêm vắc xin, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành sớm việc tiêm chủng cho nhân dân. Đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, phục vụ thiết thực vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trong bối cảnh các mặt công tác của đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tập thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động VKSND thị xã Sông Cầu đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, sáng tạo và đổi mới cách thức làm việc để phù hợp với hoàn cảnh, từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Ngành giao phó và phục vụ tốt mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Cán bộ VKSND huyện Giồng Trôm với việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác nội chính

(Kiemsat.vn) - Ngày 15/9/2021, Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên của các cơ quan nội chính do Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo đã làm rõ khái niệm, nhiệm vụ của công tác nội chính, mang tầm chiến lược, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện thực hóa đường lối của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và 1 lần nữa các nội dung về đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương được phân tích sâu sắc như một lời nhắn các tổ chức đảng, các cán bộ, công chức.

VKSND huyện Bình Đại với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

(Kiemsat.vn) - VKSND huyện Bình Đại luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang