Cán bộ VKSND huyện Giồng Trôm với việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác nội chính

22/10/2021 09:31

(kiemsat.vn)
Ngày 15/9/2021, Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên của các cơ quan nội chính do Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo đã làm rõ khái niệm, nhiệm vụ của công tác nội chính, mang tầm chiến lược, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện thực hóa đường lối của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và 1 lần nữa các nội dung về đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương được phân tích sâu sắc như một lời nhắn các tổ chức đảng, các cán bộ, công chức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xác định tính chất và tầm quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nội chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Ngót 09 năm trước, tháng 12/2012, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII quyết định lập lại hệ thống Ban nội chính Đảng từ Trung ương tới địa phương làm đầu mối tham mưu tổng hợp về công tác nội chính cho Đảng là đúng đắn. Việc tái lập ấy không chỉ để thúc đẩy nhiệm vụ cấp bách là phòng chống tham nhũng mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nội chính, thúc đẩy tiếp việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ mà Bộ chính trị mới đây đã thống nhất giao thêm cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng”.

Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các cơ quan trong hệ thống cơ quan nội chính nói chung và VKSND nói riêng đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, VKSND là một thiết chế hiến định, một hệ thống cơ quan nhà nước độc lập, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, dưới chỉ sự đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, yêu cầu của Đảng, Nhà nước, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND được thể hiện thông qua ba phương diện: (1)Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ; (2) Trực tiếp điều tra, truy tố tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc CQĐT, VKSND, TAND, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; (3) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND chủ động phối hợp với các cơ quan để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội, phòng ngừa tội phạm tham nhũng. 

Tập thể VKSND huyện Giồng Trôm.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, VKSND huyện Giồng Trôm đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, với quan điểm, phương châm thực hiện là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, kịp thời phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân đã đề ra. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động ở VKSND huyện Giồng Trôm được quán triệt thống nhất từ tư tưởng, nhận thức đến hành động, đảm bảo cao nhất luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, VKSND huyện Giồng Trôm đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, kiểm sát tốt việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố của Cơ quan điều tra công an huyện. Việc ban hành Quyết định truy tố vụ án do Cơ quan điều tra kết thúc điều tra đề nghị truy tố đều đúng hạn. Các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử lưu động theo yêu cầu cải cách tư pháp được VKSND huyện Giồng Trôm đặc biệt quan tâm và thường xuyên tổ chức. Tất cả kiến nghị do Viện trưởng VKSND huyện Giồng Trôm ban hành đều được các cơ quan chấp nhận và khắc phục tốt. Không để xảy ra trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam trái pháp luật. Không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Đặc biệt, liên ngành các cơ quan  tư pháp đã quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chung của cấp ủy, tuyệt đối không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự.

Cảm nhận được thông điệp ý nghĩa, mang nhiều nội dung tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nội chính, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. VKSND huyện Giồng Trôm với sự đoàn kết một lòng, niềm tin tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Đảng và những giải pháp chiến lược mà Tổng Bí thư đã truyền đi về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi cán bộ, công chức và người lao động của VKSND huyện Giồng Trôm tiếp tục quyết tâm đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh với quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân là gốc”, “gần dân, giúp dân, học dân”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan nội chính nói riêng và bộ máy nhà nước nói chung, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

Thanh tra VKSND tối cao tọa đàm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Sáng 19/10, tại trụ sở cơ quan, Thanh tra VKSND tối cao đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các nữ thanh tra VKSND tối cao có thành tích xuất sắc.

Hội thi cắm hoa “Tôn vinh phụ nữ Việt Nam” rực rỡ sắc màu từ bàn tay nữ cán bộ Kiểm sát

(Kiemsat.vn) - Hòa chung không khí cả nước trong niềm vui đón chào kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021) và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20-10/2021), sáng ngày 19/10, Công đoàn VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thi cắm hoa với chủ đề “ Tôn vinh phụ nữ Việt Nam".
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang