VKSND huyện Diễn Châu với nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

17/10/2021 16:14

(kiemsat.vn)
Trong báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Viện trưởng đã nhấn mạnh “Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát nhân dân”.

 

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm ở địa bàn huyện Diễn Châu diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng về số lượng vụ việc, số lượng chủ thể tham gia với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn, kéo dài trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, áp lực đặt ra đối với ngành Kiểm sát nói chung, VKSND huyện Diễn Châu nói riêng trong việc giải quyết các vụ án hình sự, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm càng nặng nề hơn khi các loại tội phạm trở nên tinh vi, lợi dụng việc các cơ quan chức năng tập trung cho việc phòng chống dịch bệnh để tăng cường hoạt động.

Trước những khó khăn trên, Lãnh đạo VKSND huyện Diễn Châu đã chỉ ra những thiếu sót cần phải khắc phục để đơn vị có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra. Lãnh đạo VKSND huyện Diễn Châu chỉ đạo toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ diễn biến phức tạp và tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh; nâng cao ý thức trách nhiệm phòng ngừa, tuyệt đối không chủ quan. Đồng thời, tập trung tăng cường hiệu quả, củng cố công tác Thanh tra; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát; nâng chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp ở Trung ương, địa phương và các bộ, ban, ngành hữu quan, tạo sự thống nhất trong nhận thức, áp dụng pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả từng khâu công tác trên, lãnh đạo VKSND huyện Diễn Châu đã chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tốt với các ngành trong khối nội chính, khối đoàn thể địa phương; quan tâm đào tạo, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát đạo đức cách mạng, bản lĩnh, kinh nghiệm, giỏi chuyên môn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân để nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật nhằm đạt được hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm.

 

VKSND huyện Diễn Châu họp giao ban triển khai công tác chuyên môn. 

Thực hiện tốt phương châm của ngành “Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả”, VKSND huyện Diễn Châu đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự và hoạt động điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền. Trong đó, lãnh đạo VKSND huyện Diễn Châu tập trung chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra; thực hiện nhiều biện pháp như đào tạo, tập huấn, chọn và phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Xác định công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là một khâu quan trọng quyết định có hay không vấn đề oan sai, bỏ lọt tội phạm, lãnh đạo VKSND huyện Diễn Châu đã quan tâm chỉ đạo đảm bảo các tố giác, tin báo về tội phạm phải được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, chú trọng kiểm sát chặt chẽ các hoạt động cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận. 

Bên cạnh đó, VKSND huyện Diễn Châu tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị của Ngành về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, trong từng vụ án, Kiểm sát viên kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đúng thời điểm. Từ đó, góp phần khắc phục được những thiếu sót, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án và không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm.

VKSND huyện Diễn Châu và Công an huyện Diễn Châu phối hợp công tác.

VKSND tỉnh Nghệ An với công tác giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia

(Kiemsat.vn) - Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm của mình, VKSND tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác kiểm sát, giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia xảy ra trên địa bàn. Trong đó, có nhiều vụ án trọng điểm, nhận được sự quan tâm, theo dõi của quần chúng nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang