VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị bản án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Yên Bái

11/05/2023 10:22

(kiemsat.vn)
Căn cứ vào hồ sơ vụ án và báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND tỉnh Yên Bái, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HSST ngày 14/4/2022 của TAND huyện Lục Yên.

Nội dung vụ án

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2018, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vì động cơ vụ lợi, để có tiền chi cho các hoạt động của nhà trường và hưởng lợi cá nhân nên Nông Ngọc Ánh (Hiệu trưởng Trường Trung cấp Lục Yên) đã chỉ đạo Nguyễn Duy Trọng, Trần Lan Anh, Cù Chí Giang, Lê Thị Đài Trang có những hành vi làm trái công vụ như: Giảm bớt vật tư dạy nghề, chi phí thuê địa điểm, chi phí thuê giáo viên giảng dạy; lập, ký chứng từ quyết toán không đúng thực tế các khoản chi để rút tiền ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí được cấp cho việc mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhiều lần gây thiệt hại với tổng số tiền 613.967.000 đồng.

Số tiền này các bị cáo rút ra dùng để chi trái nguyên tắc cho hoạt động của nhà trường như: Chi quan hệ giao dịch, chi tiếp khách, chi quà tết cho các lãnh đạo sở ban ngành và cán bộ nhà trường,...

Ngoài ra các bị cáo cũng được hưởng lợi cá nhân, cụ thể: Nguyễn Duy Trọng hưởng lợi 1.600.000 đồng, Trần Lan Anh hưởng lợi 1.600.000 đồng, Cù Chí Giang hưởng lợi 3.600.000 đồng, Lê Thị Đài Trang hưởng lợi 4.700.000 đồng.

Trường Trung cấp Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Trong vụ án này bị cáo Nông Ngọc Ánh chịu trách nhiệm chung với các bị cáo khác với tổng số tiền là 613.967.000 đồng (của các năm học 2017, 2018), Cù Chi Giang và Lê Thị Đài Trang phải chịu trách nhiệm với số tiền 248.834.000 đồng (của các năm học 2015, 2016). Ngoài số tiền đồng phạm cùng với Cù Chí Giang, Lê Thị Đài Trang còn phải chịu số tiền sai phạm giữa quyết toán và thực chi của 01 lớp chăn nuôi thú y IK13 (mở tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên) trong thời gian từ ngày 28/5/2018 đến ngày 28/6/2018 do Trang quản lý là 16.335.000 đồng.

Cùng với đó, các bị cáo còn gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước ở một số nội dung khác với số tiền là 4.368.000 đồng. Đây là số tiền thuế thu nhập cá nhân bị thiệt hại, do Trường Trung cấp Lục Yên không khấu trừ trước khi thanh toán; khoản tiền thù lao giảng dạy cho các giáo viên trong năm 2016 theo quy định tại điểm I Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên đại diện VKSND huyện huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Duy Trọng, Trần Lan Anh; Cù Chí Giang và Lê Thị Đài Trang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điểm b, c Khoản 2, 4 Điều 356 Bộ luật Hình sự; áp dụng: điểm b, s, t Khoản 1, 2 Điều 51; Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự tuyên chung cho tất cả các bị cáo. Cụ thể: Bị cáo Nguyễn Duy Trọng từ 01 năm đến 01 năm 05 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan từ 02 đến 03 năm; áp dụng thêm điểm v Khoản 1 Điều 51 đối với bị cáo Trần Lan Anh, tuyên phạt bị cáo Trần Lan Anh từ 01 năm đến 01 năm 04 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan từ 02 đến 03 năm; bị cáo Cù Chí Giang từ 01 năm đến 01 năm 02 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan từ 02 đến 03 năm; bị cáo Lê Thị Đài Trang từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan từ 02 đến 03 năm.

Tuy nhiên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HSST ngày 14/4/2022, TAND huyện Lục Yên đã tuyên miễn hình phạt cho các bị cáo: Nguyễn Duy Trọng; Trần Lan Anh; Cù Chí Giang và Lê Thị Đài Trang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điểm b, c Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nhận thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HSST có nhiều vi phạm, VKSND tỉnh Yên Bái đã có báo cáo số 457/BC-VKS gửi VKSND cấp cao tại Hà Nội. Ngày 23/02/2023, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-VC1-HS kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HSST để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Những vấn đề rút kinh nghiệm

Các bị cáo: Nguyễn Duy Trọng, Trần Lan Anh, Cù Chí Giang, Lê Thị Đài Trang bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điểm b, c Khoản 2, 4 Điều 356 Bộ luật Hình sự; các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng với 2 tình tiết định khung tăng nặng định khung với mức hình phạt từ 05 năm đến 10 năm, các bị cáo tham gia trong vụ án với vai trò là người thực hành tích cực, trong quá trình xét xử VKSND huyện Lục Yên đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đề nghị áp dụng hình phạt dưới khung cho các bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 59 Bộ luật Hình sự; điểm d Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao để quyết định miễn hình phạt cho các bị cáo là không đúng đối tượng được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt.

Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP quy định: Ngoài đối tượng đồng phạm là người giúp sức với vai trò không đáng kể, có thể được miễn hình phạt, còn các đồng phạm khác là người tổ chức, người thực hành, người xúi giục thì không áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt.

Việc Tòa án cấp sơ thẩm quyết định miễn hình phạt cho các bị cáo là không có căn cứ, trái với quy định của Điều 59 Bộ luật Hình sự, đã sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, không đảm bảo tính răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.

Ngày 20/3/2023, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên họp giám đốc thẩm đối với vụ án và quyết định chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND cấp cao tại Hà Nội.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang