Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí dự Hội nghị triển khai công tác 2019 của Vụ 15

15/01/2019 15:28

(kiemsat.vn)
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, chiều 14/01, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác của Vụ 15

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Vụ 15, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, đơn vị đã tham mưu và hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đã đề ra trong Kế hoạch và Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tối cao thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đề nghị Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương kiện toàn chức danh Phó Bí thư Ban cán sự đảng và chỉ định Ủy viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao; thực hiện quy trình và lập hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng VKSND tối cao giai đoạn 2016-2021; thực hiện quy trình, thủ tục và lập hồ sơ nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Tham mưu giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm 1.145 Kiểm sát viên các ngạch đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Hội đồng thi tuyển tuyển 193 công chức và phân công công chức về các đơn vị trong toàn ngành. Đây là bước đột phá mạnh mẽ để tiến tới đổi mới căn bản trong các bước tiếp theo đối với công tác tổ chức cán bộ.

Vụ đã tham mưu xây dựng kế hoạch và đề xuất điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc các đơn vị VKSND tối cao và VKSND cấp cao.

Đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2018

Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ 15 trình bày Báo cáo công tác Thi đua - khen thưởng năm 2018 của đơn vị

Năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban cán sự Đảng xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành và ban hành Nghị quyết về phát triển Trường ĐHKS Hà Nội; hoàn thành sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định của ngành về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp tình hình thực tiễn; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2019; hoàn thiện đề án Vị trí việc làm trong ngành KSND, đề án Tổ chức biên chế của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp xây dựng kế hoạch tuyển sinh ĐHKS khóa 7 với chỉ tiêu phù hợp, nhằm định hướng cho việc tuyển dụng của ngành trong những năm tiếp theo...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 15 trình bày dự thảo Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Vụ trưởng Vụ 15 trình bày Dự thảo Chương trình công tác năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, năm 2018, nhìn chung Vụ 15, VKSND tối cao đã tham mưu và cơ bản hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đã đề ra. Đơn vị đã tích cực, chủ động đổi mới công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành.

Về phương hướng năm 2019, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí lưu ý Vụ 15 cần căn cứ vào Chỉ thị công tác của Viện trưởng để chọn nhiệm vụ, kế hoạch công tác cho toàn đơn vị; tiếp tục đổi mới trên cơ sở kế thừa những mặt tích cực và việc đổi mới cần phải định hướng, thực hiện theo lộ trình, gắn trách nhiệm với quá trình thực thi nhiệm vụ.

Về công tác cán bộ, đồng chí Viện trưởng yêu cầu trong thời gian tới Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển chức danh tư pháp; việc điều động, luân chuyển cán bộ giao cho Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ công chức cần luân chuyển xem xét tình hình thực tế tại đơn vị mình để đề xuất, sắp xếp điều chuyển cán bộ; trong công tác tuyển dụng và thi tuyển công chức, ưu tiên đối với các sinh viên của trường ĐHKS, tuy nhiên, chỉ ưu tiên nộp hồ sơ mà không ưu tiên điểm thi để chọn được cán bộ có năng lực thực chất mang lại hiệu quả tốt nhất trong các khâu công tác. Trong việc đánh giá cán bộ không dựa vào nhận xét của tập thể mà cần dựa vào đánh giá của người giao việc để chọn lựa đúng người, đúng việc bởi “dụng nhân như dụng mộc, dùng sai cán bộ là có lỗi”, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh.

PV

Xây dựng “cẩm nang” về công tác kiểm sát thi hành án dân sự

(Kiemsat.vn) - Trong năm qua, công tác trả lời thỉnh thị được Vụ 11 chú trọng. Số lượng vượt gấp đôi chỉ tiêu được giao; chất lượng trả lời thỉnh thị nâng lên rõ rệt; có nhiều vụ việc Vụ 11 đã phối hợp với Tổng cục THADS Bộ Tư pháp để thống nhất quan điểm trả lời địa phương.

Bản tin Kiểm sát ngày 11/01

(Kiemsat.vn) - Bản tin ngày hôm nay gồm các hoạt động của VKSND thành phố Hải Phòng, VKSND các tỉnh Lai Châu, Thái Bình, Tây Ninh, Tiền Giang và một số địa phương khác.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang