Phải số hóa hình ảnh, vật chứng vào phiên tòa để tranh tụng

11/01/2019 15:21

(kiemsat.vn)
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) vào sáng 11/01, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu đơn vị đánh giá tổng kết hiệu quả thực chất của các phiên tòa rút kinh nghiệm và phải số hóa, hình ảnh, vật chứng vào phiên tòa để tranh tụng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2018 và dự thảo chương trình công tác của Vụ 7. Trong năm vừa qua, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Vụ cùng việc nghiên cứu, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã phát huy tối đa năng lực, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác. Đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị công tác năm và kế hoạch công tác trọng tâm của Viện trưởng VKSND tối cao; các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị hầu hết đều vượt so với quy định của Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác của ngành Kiểm sát.

Số lượng án giám đốc thẩm, tái thẩm, tử hình và án bồi thường đã giải quyết đạt 76%;

Chất lượng công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu 15% và tăng 10% so với cùng kỳ);

Tỷ lệ đơn đã giải quyết và tỷ lệ giải quyết án bồi thường vượt chỉ tiêu;

Ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm; 01 kiến nghị vi phạm (đạt và vượt chỉ tiêu); trả lời kịp thời 100% thỉnh thị;

Chỉ đạo tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm toàn ngành; hoàn thành dự thảo đề án “Xây dựng quy trình, kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, hoàn thành 02 chuyên đề nghiệp vụ;…

Dưới sự điều hành của đồng chí Vụ trưởng, các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung vào các vướng mắc trong việc giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm liên quan đến án tử hình; việc phân loại đơn để tránh kéo dài thời hạn giải quyết đơn; các biện pháp đẩy nhanh tiến độ án tử hình, bồi thường và án có thời hạn; định hướng kiện toàn bộ máy lãnh đạo Vụ và lãnh đạo cấp Phòng;… để cùng trao đổi, tìm hướng tháo gỡ.

Các đồng chí trong đơn vị phát biểu và tham luận tại Hội nghị

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đã được Hội nghị thông qua. Theo đó, tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ án phức tạp, án có mức án cao và nhiều đơn kêu oan, án do các cơ quan Quốc hội, Đảng, Nhà nước chuyển đến; tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tăng cường kiểm tra bản án và các quyết định đã có hiệu lực pháp luật để phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao các danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể Vụ 7

Ghi nhận những cố gắng của toàn đơn vị trong năm 2018, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng và yêu cầu trong năm công tác mới, toàn đơn vị cần đổi mới trong xây dựng chương trình công tác về cả mặt nội dung và nhân lực; đổi mới trong công tác cán bộ bằng phương pháp Lãnh đạo gương mẫu, trách nhiệm và tích cực kiểm tra, đôn đốc để cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, lấy việc đánh giá cán bộ làm đòn bẩy nhằm đẩy mạnh nhiệt huyết, tạo động lực thúc đẩy các cá nhân trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và giao việc cho lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên mới, trẻ vì đây là đội ngũ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm…

Xác định khâu đột phá cho năm công tác tới, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Vụ 7 cần tự quy định quy trình về giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm trong đó có việc quy định thời gian nghiên cứu và quy trình rút hồ sơ; tổng kết lại các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả thực chất của các phiên tòa rút kinh nghiệm; phải đưa số hóa, hình ảnh, vật chứng vào phiên tòa để tranh tụng nhất là các loại án về giao thông, giết người. Đồng thời, xây dựng lại tiêu chí đánh giá chất lượng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa; quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết đơn yêu cầu bồi thường, rà soát và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường; hàng năm tổng kết chuyên đề về một hoặc vài loại tội để rút kinh nghiệm… nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

pv

VKSND tỉnh Hòa Bình: Đổi mới trong công tác xây dựng ngành

(Kiemsat.vn) - Ngày 10/01/2019, VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 11 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố trong tỉnh.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang