Vụ 9, Vụ 10 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

10/01/2019 23:23

(kiemsat.vn)
Ngày 10/01, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đã dự và chỉ đạo triển khai công tác năm 2019 của Vụ 9 và Vụ 10 VKSND tối cao.

* Sáng 10/01, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2018, mặc dù với số lượng công chức đơn vị còn thiếu nhưng ngay từ đầu năm tập thể lãnh đạo Vụ 10 đã quán triệt, tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác như tập trung nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của công chức, kiểm sát viên trong đơn vị thông qua rút kinh nghiệm những vụ án phức tạp; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Lãnh đạo Vụ, lãnh đạo cấp phòng... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị được phân công nghiên cứu hồ sơ đã nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc xây dựng hồ sơ, tài liệu, bản phát biểu, kháng nghị, tham mưu báo cáo để Kiểm sát viên VKSND tối cao tham gia phiên tòa Hội đồng thẩm phán TAND tối cao nắm đầy đủ nội dung, tình tiết, diễn biến cũng như chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án, đánh giá tính chất, mức độ vi phạm của bản án, quyết định của tòa án bị khiếu nại, dự kiến những tình hướng có thể xảy ra tại phiên tòa nhằm bảo vệ được quan điểm của VKS tại phiên tòa…

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ 10 VKSND tối cao

Kết quả nổi bật:

- Xây dựng 03 hướng dẫn công tác kiểm sát; Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ gửi toàn ngành (vượt 375%).

- Ban hành 12 văn bản hướng dẫn, giải đáp, trả lời các đơn vị, VKS địa phương; ban hành 04 hướng dẫn nhằm thể chế hóa nghiệp vụ.

- Chủ trì phối hợp với Vụ 9, Vụ 12 kiểm tra nghiệp vụ tại 4 VKS địa phương (vượt chỉ tiêu); tham gia các Đoàn kiểm tra của VKSND tối cao.

- Tổ chức Hội thảo "Nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi tranh tụng của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính"; hoàn thành 02 chuyên đề nghiệp vụ.

- Công tác đột phá: Ban hành thông báo rút kinh nghiệm về thực hiện công tác đột phá đến 03 VKSND cấp cao và 63 VKS tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, yêu cầu đơn vị cần bám sát và quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó nhấn mạnh phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” gắn với nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị; cần tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên bằng hình thức tự đào tạo, hướng dẫn, giúp đỡ nhau trong đơn vị...

Đồng thời, cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Toà án tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới và chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực nâng cao tỉ lệ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; khắc phục các trường hợp đơn hết thời hạn nhưng không được giải quyết. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng năm 2019, Vụ 10 sẽ phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời kỳ mới.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Trước những yêu cầu trong công việc, Vụ 10 đã xác định “Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND”  là nhiệm vụ đột phá năm 2019.

* Chiều ngày 10/01, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ 9 đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, trong đó nêu bật, trong năm qua, lãnh đạo Vụ 9 đã triển khai kịp thời Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch trọng tâm công tác của VKSND tối cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị; tiếp tục, chú trọng việc triển khai thực hiện BLDS, BLTTDS năm 2015; tập trung nghiên cứu giải đáp các khó khăn, vướng mắc của VKS cấp dưới để chủ động hoặc phối hợp với Vụ 14  VKSND tối cao nghiên cứu trả lời cho VKS địa phương. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm đạt kết quả tốt. Công tác tham gia đóng góp, xây dựng văn bản được triển khai tới toàn đơn vị, công chức trong đơn vị đều tích cực thực hiện, đảm bảo đúng thời hạn, đúng về yêu cầu chất lượng.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ 9 VKSND tối cao

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Vụ đã có sự phân công công việc phù hợp, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; án kháng nghị tăng so với năm ngoái; tình trạng hồ sơ để quá hạn do lỗi chủ quan không còn xảy ra; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đề xuất quan điểm giải quyết đảm bảo chất lượng. Kiểm sát viên, công chức được phân công nghiên cứu, giải quyết án đã chủ động đề xuất việc xác minh, thu thập tài liệu để có căn cứ giải quyết đúng pháp luật...

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của ngành KSND cho đơn vị

Đối với VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm qua chất lượng kháng nghị, phúc thẩm của VKSND cấp dưới đạt 87%; kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục kịp thời; công tác ban hành Thông báo rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp huyện được chú trọng; việc phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tiếp tục được thực hiện và đạt được kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện KSND tối cao, Phó Viện trưởng Trần Công Phàn nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát bản án quyết định của Tòa án nhằm kịp thời phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, thực hiện quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm; bên cạnh đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, kéo dài quan tâm; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Đồng thời, cần tăng cường tích cực phối hợp với Toà án tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác Kiểm sát đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

Đề xuất, triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

(Kiemsat.vn) - Năm 2018, Vụ 5 VKSND tối cao đã đóng góp đáng kể trong việc xử lý kịp thời, nghiêm minh và triệt để các vụ án lớn về tham nhũng, chức vụ; tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ án phức tạp

(Kiemsat.vn) - Năm 2018, Vụ THQCT & KSĐT án trật tự xã hội VKSND tối cao đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác hướng dẫn, chỉ đạo VKSND địa phương qua đó đã giải quyết nhiều vụ án phức tạp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chống oan sai bỏ lọt tội phạm, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp… được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang