Ứng dụng phần mềm Excel để theo dõi thời hạn tạm giam

06/06/2018 14:15

(kiemsat.vn)
Ứng dụng phần mềm Exel để lập bảng theo dõi sẽ nắm được các trường hợp sắp hết hạn tạm giam, kịp thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án giải quyết vụ án đúng tiến độ.

Ảnh minh họa (Nguồn: VKSND tỉnh Tuyên Quang)

Chỉ thị số 01 ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc theo dõi thời hạn tạm giam nên ngay từ đầu năm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018,  VKSND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã phân công cán bộ nghiên cứu, xây dựng Bảng theo dõi chặt chẽ thời hạn tạm giam trong các giai đoạn tố tụng, qua đó nắm được các trường hợp sắp hết hạn tạm giam để phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án giải quyết vụ án đúng tiến độ; kịp thời ra quyết định tạm giam, quyết định thi hành án đúng thời hạn, không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giam.  

Bảng Excel theo dõi thời hạn tạm giam

Các bước thực hiện:

Cài đặt trên máy tính định dạng ngày, tháng, năm là dd/MM/yyyy.

Đối với hệ điều hành Windows7, kích chuột vào biểu tượng ngày tháng ở góc phải màn hình sau đó chọn Change Date and time Settings –> Change date and time –> Change Clendar Settings –> Sau đó sẽ có hai cửa sổ hiện ra, tắt cửa sổ có tiêu đề Customize format  đi, trong cửa sổ Region and Langue chọn tab Format –> chọn kiểu ngày là VietNam.

Nhập các thông tin bị can, bị cáo đang tạm giam vào bảng Excel theo các cột, mục như trên.

Tại địa chỉ ô H2 (ngày hết hạn tạm giam) trên bảng nhập công thức tính =Date(năm, tháng, ngày + (thời hạn tạm giam - 01 ngày)). Trong đó năm, tháng, ngày là thời gian bắt đầu tính thời hạn tạm giam, thời hạn tạm giam tính từ ngày ra quyết định nên khi nhập lệnh cần trừ đi 01 ngày.

Ví dụ: Nguyễn Khắc B thời hạn tạm giam là 71 ngày kể từ ngày 07/5/2018 thì nhập công thức tính =Date(2018, 5, 7 + 70), ô H2 bảng Excel sẽ tự động tính ngày hết hạn tạm giam là 16/7/2018. Đối với ô I2 (ngày tạm giam còn lại) trên bảng nhập công thức tính =H2-TODAY(), ô I2 sẽ tự động tính ngày còn lại của thời hạn tạm giam (thời gian sẽ tự động giảm mỗi khi mở bảng theo dõi).

Xem thêm>>>

Sáng kiến phần mềm quản lý công việc của VKSND cấp tỉnh

Áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào công tác chuyên môn                                    

 

(4) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang