Ứng dụng hệ thống camera quan sát phiên tòa tại VKSND tỉnh Nghệ An

28/08/2018 09:21

(kiemsat.vn)
Xác định ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; trong thời gian qua, VKSND tỉnh Nghệ An đã chú trọng, tăng cường ứng dụng các phần mềm đã được triển khai trong ngành tại địa phương.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin không những đã giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An mà còn giúp tiết kiệm một nguồn kinh phí không nhỏ cho đơn vị. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS ngày 22/3/2016 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai Hệ thống camera quan sát phiên tòa; năm 2016, VKSND tỉnh Nghệ An đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án lắp đặt hệ thống camera quan sát phiên tòa tại hội trường xét xử TAND Tỉnh và TAND cấp huyện. 

Sau khi hệ thống hoàn thiện đi vào hoạt động, từ năm 2017 đến nay VKSND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh tổ chức truyền hình trực tuyến 16 phiên tòa rút kinh nghiệm (08 vụ án dân sự, 07 vụ án hình sự, 01 vụ án hành chính. Nhiều phiên tòa tuy không tổ chức xét xử rút kinh nghiệm nhưng qua hệ thống này, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã theo dõi để chỉ đạo cũng như nắm bắt chất lượng THQCT, KSXX của Kiểm sát viên.

Ảnh minh họa về ứng dụng camera theo dõi phiên tòa

Hơn một năm đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống camera giám sát phiên tòa đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, cụ thể là:

- Thông qua  hệ thống camera quan sát phiên tòa, Cấp ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã theo dõi, chỉ đạo kịp thời các tình huống phát sinh tại phiên tòa đối với các vụ án nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự và nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên tại các phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tự đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải tư pháp. Mặt khác, thông qua việc theo dõi các phiên tòa trực tuyến giúp các Điều tra viên rút kinh nghiệm điều tra trong quá trình điều tra các vụ án hình sự.

 - Việc theo dõi các phiên tòa qua hệ thống trực tuyến đã tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho Lãnh đạo Viện, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố, thị xã.

- Việc sử dụng hệ thống camera quan sát phiên tòa còn là có tác dụng lưu trữ tài liệu hữu hiệu giúp ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của các trường nghiệp vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, việc đưa vào sử dụng hệ thống camera quan sát phiên tòa của ngành kiểm sát Nghệ An còn có những vướng mắc như sau:

 - Trung tâm điều khiển (Máy chủ) đặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc truyền hình trực tuyến các phiên tòa từ các phòng xử án của Tòa án đến các điểm cầu của Viện kiểm sát, do đó để VKSND hai cấp theo dõi các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính, lao động, Viện kiểm sát không chủ động được mà cần phải có sự phối hợp cũng như hỗ trợ  từ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

 - Hệ thống camera quan sát phiên tòa đòi hỏi kỹ thuật cao, tuy nhiên chỉ có Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh mới có cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin chuyên trách, còn ở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đang bố trí cán bộ kiêm nhiệm, việc sử dụng các ứng dụng của Hệ thống này còn nhiều hạn chế do chưa được đào tạo, tập huấn, chưa nắm bắt được hết kỹ thuật của hệ thống nên đã ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng các tiện ích của hệ thống.

 - Hệ thống camera được truyền tải qua một đường truyền ADSL hoặc cáp quang. Nhưng đường truyền hoặc cáp quang thường không ổn định, nên quá trình theo dõi diễn biến phiên tòa của Viện kiểm sát cấp huyện đôi lúc bị gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng rút kinh nghiệm chung sau khi theo dõi phiên tòa.

 - Hệ thống camera quan sát phiên tòa cần nguồn kinh phí ổn định hàng năm, nhưng còn phụ thuộc vào nguồn  kinh phí của địa phương (UBND cấp tỉnh cấp) để có thể duy trì, bảo dưỡng và đảm bảo thông suốt Hệ thống.

- Hệ thống camera đã triển khai đưa vào sử dụng nhưng trang thiết bị của một số đơn vị Tòa án cấp huyện chưa đồng bộ đã ảnh hưởng tới chất lượng Hệ thống.

 - Việc đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống cho các cán bộ, công chức chuyên trách công tác này chưa được tổ chức thường xuyên nên việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức của các đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã còn nhiều hạn chế.

- Chưa có Quy chế phối hợp về quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống camera quan sát phiên tòa của Liên ngành cấp trên và của Tòa án –VKSND địa phương.

Nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống Camera quan sát phiên tòa hai cấp tỉnh Nghệ An, cần áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất,  đề xuất xây dựng quy chế phối hợp về việc sử dụng Hệ thống camera quan sát phiên tòa; có cơ chế phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc quản lý, sử dụng, điều hành hệ thống camera quan sát phiên tòa của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp; có kế hoạch đào tạo chuyên sâu cán bộ sử dụng, đồng thời có hướng tuyển dụng mới cán bộ làm công tác này; hàng năm tổ chức tập huấn về lĩnh vực khai thác, sử dụng, Hệ thống camera quan sát phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong việc ứng dụng Hệ thống này của VKS hai cấp; hỗ trỡ, cấp kinh phí cho công tác duy trì, bảo dưỡng Hệ thống của VKSND các cấp.

Thứ hai, lãnh đạo VKSND tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để VKSND hai cấp khai thác, sử dụng, các tiện ích cuả hệ thống. Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh phối hợp chặt chẽ với phòng TKTP và CNTT trong việc chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến để đảm bảo về mặt kỹ thuật phục vụ tốt cho phiên tòa. Phòng TKTP và CNTT chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh về khai thác, sử dụng hệ thống camera quan sát tại ngành Toà án; phân công cán bộ chuyên trách về CNTT phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Tòa án nhân dân tỉnh để duy trì hoạt động và khai thác có hiệu quả hệ thống; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của cả hệ thống, nếu phát hiện sự cố thì trao đổi, thông tin với cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm để xử lý; hàng quý, tổng hợp, ban hành thông báo kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các đơn vị VKSND cấp huyện, thành phố, thị xã rút kinh nghiệm chung.

Thứ ba, lãnh đạo các đơn vị VKSND cấp huyện phân công cán bộ có kiến thức về Công nghệ thông tin để phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp để khai thác sử dụng hệ thống. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống quan sát tại Toà án cùng cấp. Trường hợp phát hiện sự cố liên quan đến mạng Internet, nguồn điện cung cấp cho hệ thống camera quan sát thì phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp khắc phục sửa chữa; trường hợp lỗi kỹ thuật khác thì thông báo cho cán bộ kỹ thuật Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biết để phối hợp giải quyết. Khi có phiên tòa trực tuyến, các đơn vị quán triệt cán bộ, công chức không sử dụng mạng, các ứng dụng liên quan đến Internet để đảm bảo chất lượng ổn định của đường truyền. Hàng tháng, sau khi kết thúc việc theo dõi các phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm, (chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo) cán bộ phụ trách hệ thống của các VKSND cấp huyện, thành phố, thị xã có báo cáo về Phòng TK TP và CNTT VKSND tỉnh về tình hình, kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc, trong việc phối hợp, khai thác, sử dụng Hệ thống camera quan sát các phiên tòa để được hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sử dụng, khai thác hệ thống./.

Xem thêm>>>

Bình Dương: Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc

Cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho Kiểm sát viên và Người bào chữa tại phiên tòa

                                                                       Trần Thị Thủy

Phòng TKTP và CNTT
                                                               VKSND tỉnh Nghệ An

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang