Từ năm 2017, đưa quyền con người vào giáo dục quốc dân

08/09/2017 10:14

(kiemsat.vn)
– Ngày 5/9/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục quốc dân. Đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục quyền con người cho người học.

Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, quyền và tự do của người khác. Cũng như, ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với xã hội, nhà nước, góp phần phát triển toàn diện con người.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2020, tổ chức dạy thí điểm ở 3 tỉnh, thành phố đại diện cho ba miền (2 trường mỗi cấp học) đối với giáo dục mầm non và phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm nghành đào tạo (3 trường mỗi khối trường) đối với giáo dục đại học.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm, ngành, nghề đào tạo (dự kiến 3 trường mỗi khối).

Trong giai đoạn 2021-2025, tiến hành triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên các cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 phải đạt được 3 mục tiêu sau:

Thứ nhất, 100% cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy về quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân được tập huấn và bồi dưỡng.

Thứ hai, hoàn thành việc biên soạn và đưa vào sử dung sách giáo khoa, giáo trình, các tài liệu tham khảo về quyền con người phục vụ giảng dạy, đào tạo phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thứ ba, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học.

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân và Viện KSNNTC cùng một số bộ, ngành khác phối hợp thực hiện.

Trong đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch đưa nội dung quyền con người vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ quản lý;

Chủ trì, phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức một số khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quyền con người cho đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục, đào tạo; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến, giáo dục quyền con người trong các cấp học, ngành học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chỉ đạo triển khai hoạt động giáo dục pháp luật về quyền con người trong các cấp học và ngành học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại đây.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Nguyễn Viết C phạm tội chống người thi hành công vụ

(Kiemsat.vn) – Do C đã cản trở không cho Đoàn công tác thực hiện được nhiệm vụ theo quyết định định giá tài sản của Tòa án, nên căn cứ theo Điều 16 TTLT số 02 và khoản 1 Điều 257 nên hành vi của C đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ.

Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam sinh con trong trại

(Kiemsat.vn) – Từ 1/1/2018, người sinh con khi bị tạm giữ, tạm giam được thanh toán viện phí và bồi dưỡng bằng hiện vật giá trị tương tương 30 kg gạo tẻ loại trung bình.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang