Từ 01/1/2018, mỗi đợt bồi dưỡng cán bộ, công chức xã không quá 05 ngày

28/09/2017 08:45

(kiemsat.vn)
Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4962/BNV-ĐT ngày 14/9/2017 chỉ đạo việc lập kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) xã năm 2018.

Theo đó, Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng kế hoạch triển khai công tác đào tạo CBCC và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của địa phương và của các cơ quan Trung ương để tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã của địa phương theo các bộ tài liệu đã được ban hành, bảo đảm chất lượng, phù hợp với khả năng các nguồn kinh phí của địa phương và của Trung ương phân bổ năm 2018.

Từ 01/01/2018 mỗi đợt bồi dưỡng CBCC xã không quá 05 ngày Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đối tượng bồi dưỡng: Ưu tiên mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng trúng cử lần đầu; cán bộ, công chức xã ở các địa bàn khó khăn, còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng công tác, chuyên môn nghiệp vụ.

Chương trình bồi dưỡng: Căn cứ điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương, có thể tổ chức thành cụm để bồi dưỡng theo các chương trình đã ban hành. Biên soạn tài liệu và tổ chức lớp bồi dưỡng theo các chương trình đã được phê duyệt.

Từ 01/01/2018 mỗi đợt bồi dưỡng CBCC xã không quá 05 ngày Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Thời gian bồi dưỡng: Bố trí thời gian bồi dưỡng cho phù hợp đối với mỗi lớp tùy theo đối tượng và điều kiện của từng địa phương. Đối với các lớp dài ngày, cần bồi dưỡng thành từng đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày làm việc để cán bộ, công chức xã bảo đảm tốt công việc ở xã đã được phân công.

Sau khi Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 của địa phương được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ gửi một bản về Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trước ngày 31/12/2018, Sở Nội vụ gửi báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Xem chi tiết Công văn 4962 tại đây./.

Anh Nga

Các tin liên quan khác >>>>>

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo tự ý bỏ học phải đền bù

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Một góc nhìn về công tác tự đào tạo cán bộ

Tiếp tục tạo nguồn tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2018

(Kiemsat.vn)- Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Hà Tĩnh: 10 cán bộ sai phạm liên quan đến dự án Formosa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa hoàn tất việc kiểm tra, xử lý sai phạm của một số cán bộ Sở, ngành về công tác quản lý, tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Formosa.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang