Tiếp tục tạo nguồn tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2018

11/08/2017 06:13

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, trong năm 2018 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định, cụ thể:

– Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiết kiệm chi thường xuyên và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

– Các địa phương sẽ sử dụng các nguồn sau để ưu tiên thực hiện cải cách tiền lương:

+ Tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

+ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

+ Yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017.

Phạm Hằng

(giới thiệu)

Cần Thơ cấm công chức mặc quần jean, áo thun đi làm

(Kiemsat.vn) – Mới đây, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của TP. Theo đó, cả nam và nữ là công chức, viên chức không được mặc quần jean, áo thun các loại đi làm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang