Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đi học trở lại từ ngày 9/5

27/04/2020 15:37

(kiemsat.vn)
Theo đó, từ ngày 09/5/2020 học viên, sinh viên các lớp Văn bằng 2, thạc sĩ sẽ bắt đầu học tập trở lại; riêng đối với sinh viên các khóa 5, 6 ,7 hệ đại học chính quy sẽ học từ ngày 11/5.

Về việc tổ chức học bổ sung kiến thức, sinh viên Văn bằng 2 đại học, sinh viên trở lại trường sẽ được học bổ sung kiến thức các học phần hoặc khối lượng kiến thức của học phần đã học trực tuyến trong 02 tuần kể từ ngày sinh viên quay trở lại học tập tại Trường.

Sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Sau thời gian học bổ sung kiến thức sẽ tiếp tục tổ chức giảng dạy kế hoạch đào tạo, học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các khóa 5, 6, 7 Văn bằng 2 đại học theo thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 25/5/2020 .

Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên xây dựng lịch học tập bổ sung kiến thức cho sinh viên Văn bằng 2 đại học và sinh viên các khóa. Xây dựng lịch học mới cho các khóa đại học, văn bằng và thạc sĩ. Phối hợp với phòng Quản trị tuyên truyền nhắc nhở học viên, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Các Khoa chuyên môn có trách nhiệm bố trí giảng viên theo kế hoạch để tổ chức học bổ sung kiến thức cho sinh viên và tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo theo thời khóa biểu mới.

Trung tâm Thông tin - thư viện căn cứ lịch học của học viên, sinh viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu cho học viên, sinh viên mượn ngay sau khi trở lại trường học.

Phòng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh trong toàn trường, đặc biệt là khu kí túc xá sinh viên, khu giảng đường. Cử cán bộ đón tiếp, kiểm tra thân nhiệt cho học viên, sinh viên trước khi vào trường ( cả ngày thứ 7 và chủ nhật ).

Trên đây là một số nội dung về việc tổ chức cho học viên, sinh viên trở lại học tập, yêu cầu các đơn vị có liên quan, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng: Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Việt Nam về cơ bản đã đẩy lùi được dịch Covid-19. Đây là thời điểm tìm cách tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế.

Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19

(Kiemsat.vn) - Chiều nay, 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang