VKSQS Quân khu 4 làm tốt công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

27/04/2020 13:55

(kiemsat.vn)
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Quân khu.

Một buổi phối hợp giáo dục pháp luật tại Bệnh viện Quân y 4

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, những năm qua VKSQS Quân khu 4 đã  tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu xây dựng kế hoạch đăng ký chủ đề tuyên truyền, giáo dục chính trị ngay từ những tháng đầu năm. Những đề cương, bài giảng có nội dung tuyên truyền nổi bật, sát với thực tiễn tại đơn vị có thể kể đến như: Tình hình vi phạm giao thông trong Quân đội và quy định của Nhà nước, Quân đội về bảo đảm an toàn giao thông, Một số loại tội phạm thường xẩy ra gần đây trong lực lượng vũ trang Quân khu. Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống cán bộ, chiến sĩ đã trở nên hấp dẫn hơn. Trong hai năm từ năm 2018 - 2019 VKSQS Quân khu 4 đã phối hợp tuyên truyền lên lớp được 265 giờ với 45.355 lượt người. Sau khi lên lớp được Thủ trưởng, Chỉ huy các đơn vị đánh giá cao về chất lượng nội dung bài giảng, có tính giáo dục cao cho bộ đội ở các cơ quan, đơn vị.

Báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4

Bên cạnh đó, VKSQS Quân khu 4 cũng đã lựa chọn các văn bản pháp luật để phổ biến, thông tin tuyên truyền và tổ chức thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân cả nước và thế giới quan tâm như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng chống tham nhũng, công tác đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tác hại của rượu bia… Qua đó, đã góp phần giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nâng cao được ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, ý thức bảo vệ pháp luật, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với đời sống, sinh hoạt thực tiễn của quân nhân.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới VKSQS Quân khu 4, tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị để tiếp tục tuyên truyền nội dung như: Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển, Luật Tố cáo, Luật an ninh mạng, Luật dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quy định bảo đảm an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang Quân khu; các chính sách về thuế, bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành… tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp những tài liệu văn bản cần thiết có liên quan đến chế độ chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho họ có đủ trình độ kiến thức pháp luật để làm việc có hiệu quả.

Báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 80, Quân khu 4

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị đã truyền đạt, giới thiệu đến tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên của lực lượng vũ trang Quân khu và các chuyên đề liên quan đến đối tượng là quân nhân trong các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với bộ đội ngày càng phong phú, đa dạng; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tình hình vi phạm kỷ luật có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là dịp quan trọng để lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nắm bắt được các loại tội phạm, vi phạm thường hay xảy ra trong lực lượng vũ trang Quân khu để có biện pháp phòng ngừa chung, từ đó góp phần xây dựng Quân đội chính quy, kỷ cương, kỷ luật, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang