Trẻ đùa nhau tại trường gây thương tích, ai chịu trách nhiệm bồi thường?

24/11/2017 02:47

Con tôi hiện đang học lớp 3, trong giờ ra chơi cháu bị một bạn cùng lớp đùa nghịch, xô cháu ngã gẫy tay. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này trách nhiệm thuộc về ai? Các chi phí cho việc khám, chữa bệnh do giáo viên hay nhà trường chi trả?

Ảnh minh họa (internet)

Câu hỏi của bạn, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo đó, người nào có hành vi xâm phạm sức khỏe người khác thì phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp con của bạn học lớp 3 (9 tuổi), bị bạn cùng lớp đùa nghịch xô ngã dẫn đến gẫy tay tại trường học thì sẽ thuộc trường hợp quy định tại Điều 599 Bộ luật dân sự 2015.

 “Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý

1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

…”

Như vậy, trường hợp học sinh đánh nhau hoặc các cháu có hành vi đùa nghịch có nguy cơ gây tai nạn mà nhà trường, cô giáo không kịp thời can ngăn, nhắc nhở thì lỗi thuộc về nhà trường và giáo viên trong việc quản lý, nhà trường sẽ phải bồi thường thiệt hại, chịu các chi phí khám chữa bệnh.

Trong trường hợp đối với học sinh có hành vi vi phạm, nhà trường đã xử lý nghiêm (khiển trách, cảnh cáo, thông báo đến phụ huynh học sinh để có biện pháp cùng giáo dục…). Tuy vậy, học sinh vẫn vi phạm thì trường hợp này nhà trường không có lỗi trong việc quản lý học sinh, vì vậy cha mẹ hoặc người giám hộ phải bồi thường thiệt hại do học sinh đó gây ra.

Trường hợp của con bạn là do các cháu đùa nghịch, việc cháu bị bạn cùng lớp xô ngã chỉ là vô tình. Nếu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý (đã nhắc nhở các cháu nhiều lần, liên hệ với gia đình có biện pháp cùng giáo dục các cháu,…) thì việc bồi thường thiệt hại cho con của bạn cũng như việc chi trả các khoản chi phí khám, chữa bệnh cho con bạn sẽ do cha, mẹ hoặc người giám hộ của bạn cùng lớp đó chịu trách nhiệm.

Phạm Hằng

Các bài liên quan>>>

“Gà trống nuôi con” dưới 36 tháng có được hoãn thi hành án? 

Người về hưu mắc bệnh hiểm nghèo có được hưởng BHXH một lần

Bị ép sử dụng ma túy có phạm tội không?

Những trường hợp không được bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự

(Kiemsat.vn) - Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội phạm là một trong những trường hợp không được bồi thường của Nhà nước.

Viện kiểm sát không phải là cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước

(Kiemsat.vn) – Thảo luận về dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu đã phản biện lại ý kiến Viện kiểm sát phải là cơ quan đứng ra bồi thường.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang