Thương lượng bồi thường trong Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017

15/09/2017 09:07

(kiemsat.vn)
Việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật.

Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày.

Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này.

Thương lượng bồi thường trong Luật TNBTCNN 2017

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Nội dung, nguyên tắc và thành phần tham gia thương lượng

Nội dung ghi rõ các loại thiệt hại được bồi thường; số tiền bồi thường; khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có); phương thức chi trả tiền bồi thường; các nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

Về nguyên tắc, người yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường đều bình đẳng trong quá trình thương lượng; bảo đảm dân chủ, tôn trọng ý kiến của các thành phần tham gia thương lượng; Nội dung thương lượng, kết quả thương lượng về các thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường phải phù hợp với quy định của Luật này.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo cơ quan giải quyết bồi thường chủ trì thương lượng việc bồi thường; Người giải quyết bồi thường; người yêu cầu bồi thường; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) của người yêu cầu bồi thường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật này; đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; viện kiểm sát có thẩm quyền trong trường hợp vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

Thương lượng bồi thường trong Luật TNBTCNN 2017

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương lượng.

Địa điểm họp bàn thương lượng

Với cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu bồi thường cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Anh Minh

(giới thiệu)

Bài viết có liên quan>>>

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Những trường hợp không được bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017: Mở rộng đối tượng được phục hồi danh dự

Những trường hợp không được bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự

(Kiemsat.vn) - Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội phạm là một trong những trường hợp không được bồi thường của Nhà nước.

Viện kiểm sát không phải là cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước

(Kiemsat.vn) – Thảo luận về dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu đã phản biện lại ý kiến Viện kiểm sát phải là cơ quan đứng ra bồi thường.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang