Tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND tỉnh, địa phương

08/09/2019 19:33

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung mới nhận từ VKSND thị xã An Khê (Gia Lai); VKSND huyện Tuy Phước (Bình Phước); VKSND huyện Thanh Hà (Hải Dương) về công tác trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

* VKSND thị xã An Khê (Gia Lai) trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự

Ngày 06/9/2019, VKSND thị xã An Khê tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Khê với sự giám sát của Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê.

Đồng chí Hoàng Thị Phượng, Phó Viện trưởng VKSND thị xã An Khê thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát

Nội dung tập trung kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự về tiếp nhận, lập và bàn giao hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng được hoãn, tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn, thời điểm từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/8/2019.

Thành viên đoàn kiểm sát trực tiếp gặp hỏi người chấp hành án treo

Nhìn chung, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Khê cơ bản đã thực hiện tốt những quy định của Luật Thi hành án hình sự trong việc ghi chép sổ sách, tiếp nhận, tống đạt, lập và bàn giao hồ sơ cho UBND cấp xã. Tuy nhiên, thời điểm kiểm sát vẫn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như: Không thông báo cho TAND thị xã An Khê về việc quản lý người được hoãn thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi hành án hình sự; chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc Công an xã, phường trong việc tham mưu cho UBND xã, phường chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt dẫn đến việc chuyển hồ sơ còn chậm trễ theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Thi hành án hình sự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Phó Trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã đã tiếp thu, ghi nhận những tồn tại, hạn chế và sẽ chỉ đạo sớm khắc phục trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Hồng Duyên, VKSND thị xã An Khê

* VKSND huyện Tuy Phước (Bình Phước) trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước

Vừa qua, tại Chi cục THADS huyện Tuy Phước, đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Công Binh, Viện trưởng VKSND huyện Tuy Phước làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Dự thảo kết luận việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước từ ngày 15/7/2019 đến ngày 09/8/2019.

Đồng chí Nguyễn Công Binh, Viện trưởng VKSND huyện Tuy Phước, Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp phát biểu

Qua trực tiếp kiểm sát, nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước đã tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; việc ra quyết định, nội dung quyết định, xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản tạm giữ, vật chứng bị tịch thu,… đều đưa vào hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Chi cục THADS huyện Tuy Phước vẫn còn một số tồn tại như: Vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, việc thông báo về thi hành án chưa đảm bảo đúng quy định, vi phạm về công khai thông tin của người phải thi hành án; hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo chưa lập đúng quy định.

Nguyên nhân chủ yếu để xảy ra những tồn tại trên do số việc phải thi hành đều tăng qua từng năm; nhiều vụ việc người phải thi hành án không có nơi cư trú ổn định, không có tài sản hoặc tài sản là bất động sản tọa lạc ở nơi khó bán đấu giá; việc xử lý tài sản đã kê biên cưỡng chế gặp không ít khó khăn do ý thức chấp hành pháp luật của một số người phải thi hành án còn hạn chế. Bên cạnh đó, Chấp hành viên chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình; công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa kịp thời.

Đồng chí Võ Văn Hưởng, Chi cục trưởng Cục THADS tiếp thu ý kiến nội dung dự thảo Kết luận

Tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp, kiến nghị của Đoàn kiểm sát trực tiếp, đồng chí Võ Văn Hưởng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tuy Phước cho biết sẽ tiến hành họp toàn thể Chi cục để kiểm điểm đối với từng Chấp hành viên, khắc phục kịp thời những hạn chế đã đề ra./.

Bùi Thế Phương, VKSND huyện Tuy Phước

* VKSND huyện Thanh Hà (Hải Dương) trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn

Trong 09 tháng đầu năm 2019, VKSND huyện Thanh Hà đã phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2018 tại 09 UBND xã; đã ban hành quyết định, kế hoạch và trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 14/22 UBND xã có các bị án đang chấp hành án trên địa bàn huyện. 100% các cuộc trực tiếp kiểm sát, phúc tra việc thực hiện kiến nghị đều có đại diện Thường trực mặt trận Tổ quốc huyện tham gia giám sát.

Đoàn trực tiếp kiểm sát về THAHS của VKSND huyện Thanh Hà tại UBND xã Việt Hồng

Qua trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát đã phát hiện vi phạm, phát hành 11 kiến nghị yêu cầu chấm dứt vi phạm pháp luật đến 11 UBND xã; ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa đến Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà để  quán triệt, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khắc phục, sửa chữa những nội dung nêu trên và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, giám sát và giáo dục người thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của Luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời chỉ đạo Cơ quan THAHS Công an huyện Thanh Hà thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và định kỳ tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ đối với UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có chính sách phù hợp để khuyến khích sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tìm việc làm, ổn định cuộc sống, học nghề, hòa nhập cộng đồng.  

Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà đã có công văn đôn đốc Chủ tịch UBND các xã yêu cầu tăng cường các biện pháp giám sát, giáo dục các bị án chấp hành án tại địa phương và các biện pháp khuyến khích hòa nhập cộng đồng đối với không chỉ những bị án được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ mà còn đối với nhóm đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện và chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương./.

Nguyễn Thị Ngân, VKSND huyện Thanh Hà

VKSND huyện Hoài An kiểm sát trực tiếp tại UBND xã, thị trấn về công tác thi hành án hình sự

(Kiemsat.vn) - Từ đầu năm 2019 đến nay, VKSND huyện Hoài Ân (Bình Đinh) đã phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức kiểm sát trực tiếp tại 04 UBND xã gồm: xã Đắk Mang, xã Bók Tới, xã Ân Tường Tây và thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Kỹ năng kiểm sát trực tiếp hoạt động hỏi cung bị can

(Kiemsat.vn) - Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự hỏi cung bị can là một hoạt động mang tính bắt buộc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự nhằm đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang