VKSND huyện Hoài An kiểm sát trực tiếp tại UBND xã, thị trấn về công tác thi hành án hình sự

02/08/2019 09:04

(kiemsat.vn)
Từ đầu năm 2019 đến nay, VKSND huyện Hoài Ân (Bình Đinh) đã phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức kiểm sát trực tiếp tại 04 UBND xã gồm: xã Đắk Mang, xã Bók Tới, xã Ân Tường Tây và thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-VKS ngày 11 tháng 01 năm 2019 của VKSND tỉnh Bình Định, Kế hoạch số 20/KH-VKS ngày 11 tháng 02 năm 2019 của VKSND huyện Hoài Ân về công tác kiểm sát năm 2019, VKSND huyện Hoài Ân đã tăng cường tổ chức kiểm sát trực tiếp tại một số UBND xã, thị trấn trong công tác thi hành án hình sự.

Hình ảnh kiểm sát trực tiếp tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ

Tại các đơn vị kiểm tra, trong thời điểm kiểm sát chỉ thi hành 02 hình phạt là quản lý và giám sát giáo dục các bị án chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ. Qua công tác kiểm sát trực tiếp, đơn vị đã phát hiện UBND các xã, thị trấn có một số thiếu sót, tồn tại như: chưa có sự quan tâm phối hợp tốt giữa các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án; chưa quan tâm đến công tác lập hồ sơ xem xét rút ngắn thời gian thử thách (hoặc giảm thời hạn chấp hành án) cho các bị án chấp hành tốt, có nhiều tiến bộ; các quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục các bị án căn cứ điều luật thiếu chính xác; về thời gian nhận xét, đánh giá về quá trình chấp hành án của các bị án chưa chính xác, có bị án nhận xét còn thiếu; cán bộ được phân công trực tiếp giám sát giáo dục các bị án chưa sâu sát, chưa nắm bắt đầy đủ quá trình chấp hành án của bị án nên có trường hợp bị án đã thi hành xong phần trách nhiệm dân sự nhưng trong nhận xét, đánh giá vẫn ghi chưa thi hành… Qua công tác kiểm sát trực tiếp, đơn vị cũng nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn riêng của từng địa phương, đồng thời đã giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác thi hành án. Qua đó, đơn vị đã ban hành 04 văn bản kết luận, kiến nghị yêu cầu UBND các xã, thị trấn khắc phục vi phạm, được các xã chấp nhận khắc phục.

Công tác thi hành án hình sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án hình sự; các giai đoạn tố tụng trước đó có đạt được mục đích, đem lại hiệu quả tốt hay không đều thể hiện ở khâu công tác này. Tuy nhiên, có đơn vị chưa nhận thức hết về ý nghĩa, tầm quan trọng của khâu công tác thi hành án hình sự nói chung và công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ nói riêng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, quy định của pháp luật có nhiều nội dung thay đổi về chế định án treo, về xử lý người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo mà vi phạm nghĩa vụ, chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Vì vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực công tác này nhằm hạn chế những vi phạm, thiếu sót là điều vô cùng quan trọng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang