Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn TP. Lai Châu

15/05/2019 09:23

(kiemsat.vn)
Theo quyết định và kế hoạch kiểm sát năm 2019, VKSND TP. Lai Châu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại 07 xã, phường có quản lý người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố

Trong các ngày 22-23/4/2019 và ngày 7-9/5/2019, Đoàn kiểm sát của VKSND TP. Lai Châu do đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, Phó Viện trưởng VKSND TP. Lai Châu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại 07 xã, phường có quản lý người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn TP. Lai Châu về các nội dung như: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; các trình tự, thủ tục trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo mà địa phương đã áp dụng; các biện pháp giám sát, giáo dục của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo...

Đ/c Nguyễn Bá Đoàn, phó Viện trưởng VKSND TP. Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định & Kế hoạch kiểm sát tại UBND phường Tân Phong 

Kết quả kiểm sát trực tiếp cho thấy, UBND các xã, phường trên địa bàn TP. Lai Châu đã cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án hình sự về công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương mình quản lý. UBND các xã, phường đã giao cho Công an các xã, phường tham mưu trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; Hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được bảo đảm chặt chẽ, có phân công người trực tiếp giám sát, theo dõi. Định kỳ, đã tổ chức cho người chấp hành án viết bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật; trên cơ sở đó, cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục đánh giá, nhận xét việc chấp hành pháp luật của người chấp hành án đầy đủ theo quy định...

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu

Bên cạnh việc kiểm sát, đoàn kiểm sát đã hướng dẫn kịp thời về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho UBND các xã trong việc lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm được giao.

Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường Quyết Thắng, TP. Lai Châu

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp VKSND TP. Lai Châu đã ban hành 07 Kết luận trực tiếp đối với 07 xã, phường trên địa bàn thành phố về việc tuân theo pháp luật trong công tác án treo và cải tạo không giam giữ.

 

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang