Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan CSĐT công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

15/05/2019 11:46

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND tỉnh Sơn La do đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sốp Cộp

Tại buổi làm việc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Sốp Cộp đã báo kết quả theo nội dung kế hoạch kiểm sát. Đoàn kiểm sát đã kiểm sát công tác thụ lý, phân loại và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; trực tiếp nghiên cứu Sổ tiếp nhận, phân loại, thụ lý đơn; hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp.

Kết quả kiểm sát cho thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Sốp Cộp đã thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết các đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; mở sổ thụ lý đơn, ghi đầy đủ các cột mục, tóm tắt nội dung đơn và theo dõi kết quả giải quyết theo quy định; Hồ sơ giải quyết đơn tố cáo được lập đầy đủ (gồm đơn tố cáo; văn bản thông báo việc thụ lý tố cáo; quyết định phân công xác minh, kế hoạch xác minh nội dung tố cáo, các nhân chứng có liên quan đến nội dung tố cáo; văn bản giải trình về hành vi bị tố cáo; biên bản làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo; thông tin, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được; báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo; quyết định giải quyết tố cáo; các tài liệu khác có liên quan...).

 Đồng thời, Đoàn công tác cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Sử dụng chưa đúng hệ thống biểu mẫu trong hoạt động xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo trong Tố tụng hình sự; không gửi Thông báo thụ lý đơn tố cáo đến VKSND cùng cấp để tiến hành kiểm sát; Hồ sơ giải quyết đơn chưa được sắp xếp, đánh số bút lục theo thứ tự tài liệu, trình tự giải quyết và lưu trữ theo Thông tư liên tịch số 02 ngày 5/9/2018 của Liên ngành trung ương.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn công tác đã ban hành kết luận, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Sốp Cộp tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, tồn tại nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang