Thanh tra VKSND tối cao thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

07/07/2020 17:01

(kiemsat.vn)
Ngày 07/07, tại trụ sở VKSND tôi cao, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 của Thanh tra VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng Thanh tra VKSND tối cao đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, đảm bảo tiến độ đã đề ra, đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra. Tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành 06 kết luận thanh tra, kiểm tra; Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu trong hoạt động Thanh tra VKSND.

Tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành kỷ luật nội vụ tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, định kỳ hàng tháng ban hành Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ. Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/04/2020, Thanh tra đã chủ trì phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, hàng ngày Thanh tra đều có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra việc phòng chống dịch Covid-19 gửi Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật của Thanh tra VKSND tối cao đã đạt được.

Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu, Thanh tra VKSND tối cao trong 06 tháng cuối năm tiếp tục thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của năm 2020. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra đột xuất tại một số VKSND cấp dưới; Hoàn thành giai đoạn 2 việc nghiên cứu, xây dựng Đề tài khoa học cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp công tác phòng chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân”.Tổ chức thực hiện tập huấn công tác Thanh tra năm 2020.

Giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm tham mưu giải quyết của Thanh tra VKSND tối cao; tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với VKSND cấp cao và VKSND địa phương;  tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong Ngành và tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 04 đơn vị.

Thanh tra VKSND tối cao thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

(Kiemsat.vn) - Ngày 07/07, tại trụ sở VKSND tôi cao, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 của Thanh tra VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

VKSND tỉnh Điện Biên có nhiều đổi mới trong công tác 6 tháng đầu năm 2020

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang