Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

07/07/2020 14:42

(kiemsat.vn)
Sáng 7/7, tại trụ sở cơ quan, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2020, Cục 3 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng, ban hành báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 triển khai trong toàn Ngành. Cục đã nghiên cứu, tham gia ý kiến 7 văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và nhiều dự thảo văn bản khác của các đơn vị trong Ngành xin ý kiến. 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác kế hoạch ngân sách, về dự toán ngân sách được cấp, tổng ngân sách Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Cục 3 đã xây dựng định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trong Ngành. Tham mưu cho lãnh đạo Viện về phương án xây dựng nhà lưu trú công vụ tại số 30 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế, xác định tình trạng và nhu cầu đầu tư các dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Ngành trình xin ý kiến lãnh đạo Viện.

Cục 3 đã thẩm định, trình Lãnh đạo Viện phê duyệt 30 dự án, dự kiến khởi công năm 2020, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 đối với 20 dự án, thiết kế, dự toán 02 dự án. Thực hiện quyết toán, được Lãnh đạo Viện phê duyệt 06 dự án hoàn thành, 14 dự toán đang thẩm tra quyết toán. Đối với việc thực hiện mua sắm tập trung, ngay sau khi có quyết định giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020, Cục 3 đã triển khai các bước để thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung trang phục năm 2020.

Về xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành KSND, Cục 3 đã làm việc với Bộ Tài chính, kết quả ngành Kiểm sát nhân dân được định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng là 970 xe, xe ô tô công tác chung là 130 xe.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác kế hoạch tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân. Xác định rõ điều này nên 6 tháng qua Cục 3 đã có nhiều cố gắng để đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục 3.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu 6 tháng cuối năm 2020, Cục 3 tiếp tục rà soát, đẩy nhanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại đã được xây dựng, được giao trong Chỉ thị, kế hoạch công tác năm 2020 của VKSND tối cao, chương trình công tác năm của đơn vị. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng mong rằng, 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, Cục 3 sẽ phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra VKSND tối cao thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

(Kiemsat.vn) - Ngày 07/07, tại trụ sở VKSND tôi cao, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 của Thanh tra VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

VKSND tỉnh Điện Biên có nhiều đổi mới trong công tác 6 tháng đầu năm 2020

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang