Tài sản nào là tài sản riêng của vợ, chồng?

13/03/2017 05:35

Tôi muốn hỏi: Sau khi kết hôn, những tài sản nào được coi là tài sản riêng? việc sử dụng tài sản riêng được quy định như thế nào? Tôi có một số tài sản được cha mẹ cho, vậy sau khi kết hôn tôi có cần nhập những tài sản riêng đó vào tài sản của vợ chồng không?

Vấn đề bạn hỏi, kiemsat.vn tư vấn như sau:

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:
Thứ nhất, vợ, chồng có quyền có tài sản riêng và tài sản riêng của vợ chồng bao gồm:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Thứ hai, vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.
Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn mà không ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân.

Còn bạn hỏi về việc sử dụng những tài sản riêng đó như thế nào, thì căn cứ theo Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định về việc “Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng” như sau:
1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.
3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

Ls. Mai Bích Ngân

Nhặt được của rơi không trả bị xử lý như thế nào?

Chị tôi đánh rơi một chiếc túi xách trong đó có 1 chiếc điện thoại và 1 ví tiền. Vài hôm sau thì chị tôi liên lạc được với người nhặt được chiếc túi và chị muốn chuộc lại. Tuy nhiên, họ không đồng ý trả lại. Vậy, việc không trả lại tài sản cho người bị mất thì có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?

Có được nhờ người khác trả nợ thay?

Trước đây, tôi có vay người bạn một số tiền để làm ăn nhưng hiện nay tôi đã đi lao động ở nước ngoài. Vậy, tôi có thể nhờ anh trai tôi đang ở nhà trả nợ thay cho tôi được không?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang