Phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao

22/04/2022 08:42

(kiemsat.vn)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao là 15 đồng chí, gồm 06 đồng chí thành viên đương nhiên theo luật định là Viện trưởng, các Phó Viện trưởng VKSND tối cao và cử 09 đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với 100% Ủy viên tán thành thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trình bày Tờ trình về thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, để đảm bảo hoạt động của Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao đúng quy định và đạt hiệu quả cao, phát huy nguyên tắc dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay; qua thực tiễn hoạt động của Ủy ban Kiểm sát, tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao họp, thống nhất tiếp tục đề nghị số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao là không quá 15 người (như quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 958/NQ-UBTVQH13).

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trình bày Tờ trình về thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, cơ cấu thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, ngoài Viện trưởng, các Phó Viện trưởng VKSND tối cao đương nhiên là thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật tổ chức VKSND năm 2014; Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã đánh giá, lựa chọn một số Kiểm sát viên VKSND tối cao tiêu biểu, trình độ chuyên môn cao, là những chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hiện đang giữ chức vụ Vụ trưởng tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, có khả năng đóng góp ý kiến chuyên sâu vào công tác xây dựng Luật, xây dựng Ngành để đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử làm thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao là 15 đồng chí; gồm 06 đồng chí thành viên đương nhiên theo luật định là Viện trưởng, các Phó Viện trưởng VKSND tối cao và cử 09 đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao. Cụ thể:

1. Ông Hồ Đức Anh (sinh ngày 14/11/1975), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3).

2. Ông Vương Văn Bép (sinh ngày 10/12/1963), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9).

3. Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi (sinh ngày 5/1/1969), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14).

4. Ông Lê Minh Long (sinh ngày 11/6/1967), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2).

5. Ông Lại Viết Quang (sinh ngày 23/12/1967), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7).

6. Ông Nguyễn Tiến Sơn (sinh ngày 3/8/1969), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1).

7. Ông Nguyễn Đức Thái (sinh ngày 14/11/1975), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5).

8. Ông Lê Hữu Thể (sinh ngày 3/8/1958), Kiểm sát viên VKSND tối cao (nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao);

9. Ông Lê Tiến (sinh ngày 27/2/1969), Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10).

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng VKSND tối cao về thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga khẳng định, việc Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiện toàn, cử 09 Kiểm sát viên VKSND tối cao làm thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao là đúng quy định của Luật. Đồng thời, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, gồm có: Tờ trình của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, hồ sơ lý lịch của người được đề nghị và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, tại Điều 1 Nghị quyết số 985/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao không quá 15 người. Đến nay, qua quá trình hoạt động cho thấy, số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao như vậy là hợp lý. Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao với số lượng 15 người. Do đó, ngoài Viện trưởng và 05 Phó Viện trưởng VKSND tối cao đương nhiên là thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao (theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật tổ chức VKSND) thì việc bổ sung 09 thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao là phù hợp./.

PV

Những dấu hiệu “bất thường” trong đấu thầu mua sắm tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định

(Kiemsat.vn) - Mặc dù Chính phủ đã chính thức áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2016 với nhiều ưu việt. Tuy nhiên, Sở Tài chính tỉnh Bình Định vẫn tổ chức đấu thầu trực tiếp với gần 10 gói thầu mua sắm có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng cho nhà thầu “quen mặt”.

Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Chủ tịch nước đánh giá công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế được Hội triển khai hiệu quả, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang