Những trường hợp phải ban hành Quyết định xử lý VPHC mới

01/10/2017 09:50

(kiemsat.vn)
– Trong trường hợp giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì người đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính hủy bỏ hoàn toàn nội dung quyết định đã ban hành và ban hành quyết định mới.

Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 18/08/2017, có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.

Những trường hợp phải ban hành Quyết định xử lý VPHC mới

Theo đó, khoản 1 Điều 6b về hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính của Nghị định 97/2017/NĐ-CP nêu rõ những trường hợp người đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính hủy bỏ hoàn toàn nội dung quyết định đã ban hành nếu thuộc một trong số trường hợp sau:

a) Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính;

b) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp được quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý VPHC;

c) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

d) Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định nếu có sai sót về nội dung làm thay đổi quyết định hoặc trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền được ban hành làm thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý VPHC (khoản 2 Điều 6b).

Trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c của khoản 1 và khoản 2 Điều 6b; có bản án, quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị khởi kiện, nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển cho người có thẩm quyền ban hành.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Kiemsat.vn) – Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

Quy định mới về các gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến huyện và xã

(Kiemsat.vn) – Từ ngày 01/12/2017, người dân sẽ được cung cấp “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, nâng cao sức khỏe người dân”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang