Những mốc thời gian quan trọng quá trình phát triển của Tạp chí Kiểm sát

09/11/2020 09:07

(kiemsat.vn)
Nhân dịp Tạp chí Kiểm sát kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên, Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng giới thiệu bài viết "Những mốc thời gian quan trọng quá trình phát triển của Tạp chí Kiểm sát" từ giai đoạn 1961 đến 2006.

Ngày 26 tháng 2 năm 1961, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng Tập san – Tuyên truyền thuộc Vụ nghiên cứu khoa học trực thuộc VKSND tối cao đã biên tập và cho in tập “Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” với số lượng 500 bản với thời gian phát hành là 2 tháng 1 số để gửi các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và các Viện kiểm sát địa phương; đây được coi là số tạp chí đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ tháng 01 năm 1968, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo Vụ nghiên cứu khoa học đổi tên tập “Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” thành “Nội san công tác kiểm sát”. Nội san công tác kiểm sát được in typô, số lượng phát hành 2.000 bản với thời gian phát hành là 2 tháng 1 số và vẫn do Phòng Tập san – Tuyên truyền thuộc Vụ nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện.

Từ tháng 01 năm 1983, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo Vụ nghiên cứu khoa học đổi tên “Nội san công tác kiểm sát” thành “Tập san Công tác kiểm sát”. Tập san công tác kiểm sát được in ốpsét có màu, số lượng phát hành 2.500 bản với thời gian phát hành là 2 tháng 1 số và vẫn do Phòng Tập san – Tuyên truyền thuộc Vụ nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thực hiện.

Ngày 26 tháng 4 năm 1985, Nội san công tác kiểm sát đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba sau 14 năm ra đời và phát triển.

Đồng chí Trần Lê, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cho Nội san Kiểm sát tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ngành Kiểm sát (ngày 26/7/1985)

Ngày 12 tháng 10 năm 1990, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập đơn vị Tạp chí Kiểm sát là một đơn vị tương đương cấp Vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện nhiệm vụ làm và phát hành các số tạp chí Kiểm sát thay thế cho Tập san Công tác kiểm sát. Tạp chí Kiểm sát được in 32 trang 4 màu với số lượng phát hành 2 tháng 1 kỳ, mỗi kỳ 3.000 bản.

Từ năm 1995, Tạp chí Kiểm sát đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tăng lượng phát hành lên 5.000 bản.

Từ năm 2000, Tạp chí Kiểm sát đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tăng lượng phát hành lên 6.500 bản.

Tháng 3 năm 2000, Tạp chí Kiểm sát đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Văn hóa – Thông tin đồng ý cho tăng trang từ 32 trang lên 48 trang.

Ngày 15 tháng 8 năm 2000, Tạp chí Kiểm sát xuất bản và phát hành số đầu tiên của “Bản tin Kiểm sát” để thông tin kịp thời về các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Bản tin Kiểm sát được in 2 màu 16 trang và phát hành mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 05 và 20 hàng tháng.

Tháng 1 năm 2001, Tạp chí Kiểm sát được Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2000” của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 14 tháng 3 năm 2001, Tạp chí Kiểm sát được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 1998 đến năm 2000.

Tháng 01 năm 2002, Tạp chí Kiểm sát được Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2001”của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong năm 2002, Tạp chí Kiểm sát đã tham mưu đề xuất và đã được Tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chấp thuận cho triển khai xây dựng Đề án làm báo tuần của ngành Kiểm sát nhân dân và là đơn vị trực tiếp chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của tờ báo Bảo vệ pháp luật hiện nay.

Tháng 01 năm 2003, Tạp chí Kiểm sát được Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2002” của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tháng 01 năm 2004, Tạp chí Kiểm sát được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2003”.

Đồng chí Hà Mạnh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng Tạp chí Kiểm sát ( tháng 4/2004)

Ngày 17 tháng 02 năm 2004, Tạp chí Kiểm sát đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, đồng chí Tổng Biên tập được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 01 năm 2005, Tạp chí Kiểm sát được Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2004” của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ tháng 1 năm 2005, Tạp chí Kiểm sát không phát hành “Bản tin Kiểm sát” nữa mà tăng kỳ phát hành của Tạp chí Kiểm sát lên 2 số 1 tháng, gồm một số tạp chí thường kỳ 48 trang ra ngày 05 hàng tháng và một số tạp chí chuyên đề ra ngày 20 hàng tháng; các số tạp chí được in 4 màu, số lượng phát hàng 6.600 cuốn.

Ngày 05 tháng 02 năm 2006, Tạp chí Kiểm sát được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2005” của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ tháng 01 năm 2006, Tạp chí Kiểm sát tiếp tục phát hành mỗi tháng 2 kỳ, gồm 1 số tạp chí thường kỳ 48 trang ra ngày 05 hàng tháng và một số tạp chí chuyên đề ra ngày 20 hàng tháng; các số tạp chí được in 4 màu, 48 trang có số lượng phát hành là 7.450 cuốn.

Chúc mừng Tạp chí Kiểm sát

(Kiemsat.vn) - Nhân dịp Tạp chí Kiểm sát kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên, Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng giới thiệu bài viết "Chúc mừng Tạp chí Kiểm sát" của đồng chí Nguyễn Văn Thìn, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đăng trên TCKS số 02/2001. Trong bài viết, đồng chí chúc mừng TCKS đã được Đảng, Nhà nước và Ngành giành tặng nhiều phần thưởng cao quý trong 40 năm xây dựng và phát triển.

Thơ: Mừng Tạp chí Kiểm sát tròn 40 năm tuổi

(Kiemsat.vn) - Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tạp chí Kiểm sát luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên cùng với những món quà tinh thần đầy ý nghĩa của các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao, các đồng nghiệp, nhà khoa học và độc giả. Nhân dịp Tạp chí Kiểm sát kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên, Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng giới thiệu bài thơ "Mừng Tạp chí Kiểm sát tròn 40 năm tuổi" của tác giả Vũ Quang Chính, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiểm sát.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang