Tạp chí Kiểm sát "Tờ báo lý luận nghiệp vụ và phản ánh hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân"

14/10/2020 09:38

(kiemsat.vn)
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Tạp chí Kiểm sát ra số đầu tiên, Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng giới thiệu bài viết "Tạp chí Kiểm sát - Tờ báo lý luận nghiệp vụ và phản ánh hoạt động của ngành KSND" của tác giả Nguyễn Xuân Sinh tường thuật lại cuộc gặp mặt cộng tác viên do Tạp chí Kiểm sát tổ chức vào ngày 28/12/1994 với sự tham dự của đồng chí Lê Thanh Đạo, Viện trưởng VKSND tối cao. Bài tường thuật đã được đăng trên TCKS số 01/1995.

 

Cuối năm 1994, để báo cáo kết quả một năm công tác, Ban biên tập Tạp chí Kiểm sát đã tổ chức cuộc họp mặt cộng tác viên, một số bạn đọc ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trường Cao đẳng Kiểm sát.

Dự cuộc họp mặt, lãnh đạo VKSND tối cao có đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Thanh Đạo, nhiều đồng chí Trưởng các đơn vị trực thuộc, nhiều Kiểm sát viên, cán bộ... ở hầu hết các đơn vị nghiệp vụ với tư cách là cộng tác viên của Tạp chí Kiểm sát đã tới dự và cùng chia sẻ niềm vui với Tạp chí Kiểm sát.

Thay mặt Tòa soạn, đồng chí Tổng biên tập đã tóm tắt báo cáo với đồng chí Viện trưởng cùng các đồng chí đại biểu về công tác ấn hành Tạp chí Kiểm sát trong năm 1994 và dự kiến chương trình công tác trong năm 1995.

Trước yêu cầu nhiệm vụ về công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát và những cố gắng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, tờ Tạp chí Kiểm sát trong năm qua đã chú ý tập trung vào ba mảng đề tài: Giới thiệu với bạn đọc một số lý luận cơ bản về Nhà nước - Pháp luật, giới thiệu những lý luận nghiệp vụ kiểm sát và một mảng đề tài khác, xét cần được quan tâm phản ánh trong khi toàn ngành chưa có một phương tiện thông tin nào khác, đó là mảng đề tài về thông tin hoạt động của ngành Kiểm sát.

Xét về ba mảng đề tài kể trên, trong năm qua Tạp chí Kiểm sát đã có những cố gắng đáng kể. Trước hết là việc bám sát những vấn đề trọng tâm về công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nhà nước ta về công cuộc đổi mới đất nước và những nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân theo chỉ thị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Tổng biên tập cám ơn các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, như: Vụ kiểm sát tuân theo pháp luật, Vụ kiểm sát điều tra án an ninh, Vụ Kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, Viện Khoa học kiểm sát đã giúp đỡ, cộng tác với tòa soạn tổ chức nhiều cuộc trao đổi, tọa đàm xoay quanh về lý luận nghiệp vụ diễn ra khá sôi nổi, hấp dẫn, góp phần làm cho Tạp chí gắn bó với nghiệp vụ hơn, được người đọc hoan nghênh.

Cũng trong năm qua, các kỳ Tạp chí Kiểm sát đã được ấn hành, phát hành đúng kỳ hạn. Nội dung bài vở và hình thức của Tạp chí Kiểm sát từng bước được cải tiến, ngày càng thu hút được bạn đọc, trước hết là bạn đọc trong ngành Kiểm sát. Số người viết bài viết cho Tạp chí cũng ngày càng đông đúc hơn. Trong đó phải kể đến các cây viết hiện đang công tác từ các Viện kiểm sát địa phương ngày càng nhiều.

Lực lượng cán bộ biên tập của Tòa soạn tuy còn rất mỏng, song do bám sát nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu chính trị về công tác nghiệp vụ, năm qua Tạp chí Kiểm sát đã phản ánh đúng những vấn đề bức xúc. Đó chính là yếu tố bản lĩnh của Tạp chí Kiểm sát.

Sau khi nêu tóm tắt những kết quả, thành tích trong năm 1994, đồng chí Tổng biên tập đã trình bày dự kiến về chương trình, nhiệm vụ của Tạp chí Kiểm sát trong năm 1995.

Năm 1995, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta sẽ trọng thể kỷ niệm những ngày lễ lớn: 105 ngày sinh Bác Hồ vĩ đại, 65 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 50 năm thành lập và trưởng thành của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Đặc biệt, với ngành Kiểm sát - năm 1995 - năm thứ 35 ra đời và phát triển. Việc tuyên truyền phải gắn với nhiệm vụ của ngành Kiểm sát. Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền chung, năm 1995 Tạp chí Kiểm sát mong được sự cộng tác nhiều hơn, nhiệt tình hơn của tất cả các đồng chí trên nhiều mặt và trước hết là tham gia viết bài cho Tạp chí.

Đại biểu dự cuộc họp mặt đã phát biểu một số ý kiến với Tòa soạn, ban biên tập. Nhìn chung, các ý kiến đều thừa nhận những cố gắng của Tạp chí Kiểm sát, trong năm qua và mong Toà soạn cùng ban biên tập cần cố gắng hơn, nhất là việc tuyên truyền về ngành Kiểm sát đối với toàn xã hội.

Phát biểu ý kiến, có đại biểu cho rằng, Tạp chí Kiểm sát cần cố gắng để sớm ra được một tờ báo hoặc phụ san... chẳng hạn, có thể phát hành rộng rãi như một số tờ báo khác để từ đó toà soạn dần dần tự trang trải đỡ đi phần kinh tế bao cấp.

Để kết luận vấn đề, đồng chí Viện trưởng Lê Thanh Đạo đã phát biểu một số ý kiến với Toà soạn Tạp chí Kiểm sát cùng các đồng chí cộng tác viên, đại biểu dự cuộc họp mặt.

Đồng chí Viện trưởng khẳng định sự cố gắng của Toà soạn Tạp chí Kiểm sát trong năm 1994, song công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát đối với toàn xã hội làm chưa được là bao. Vấn đề này không chỉ là nhiệm vụ của Tạp chí. Vì tờ Tạp chí - nhiệm vụ chính là phản ánh những vấn đề lý luận về nghiệp vụ, về công tác của ngành Kiểm sát. Tất nhiên, xét trong hoàn cảnh cụ thể, trên Tạp chí phản ánh một số hoạt động của Ngành mang tính chất của một tờ Tạp chí chuyên ngành: Tính lý luận.

Những trường hợp xét cần thiết phải mở rộng tuyên truyền một vấn đề nào đó, bộ phận Văn phòng VKSND tối cao có thể phối hợp tổ chức những cuộc họp báo, tổ chức phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh việc tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội.

Còn việc có ra tờ báo, phụ san v.v hay không, đồng chí Viện trưởng khẳng định: Việc đó cần được nghiên cứu tiếp. Đồng chí cho rằng, nếu như hiện nay, lực lượng biên tập của tòa soạn Tạp chí Kiểm sát được tang cường, xét sớm ấn hành mỗi tháng một kỳ (hiện nay 2 tháng kỳ). Làm được như vậy, những vấn để thông tin sẽ đỡ bị lạc hậu và lượng thông tin sẽ được chuyển tài nhiều hơn, góp phần thúc day mạnh mẽ hơn việc thực hiện những chủ trương của lãnh đạo đến toàn ngành được kịp thời.

Đồng chí Viện trưởng nói tiếp:

Trong tương lai dù có ấn hành một loại hình nào đó ngoài tờ Tạp chí Kiểm sát như hiện nay thì ngành ta cũng không nhằm mục tiêu kinh tế, nhất là đối với tờ Tạp chí phục vụ nhiệm vụ chính trị chuyên ngành như Tạp chí Kiểm sát. Nếu vì tính "hấp dẫn” nhằm "câu" bạn đọc với sở thích theo tính thương mại nhằm lợi ích kinh tế mà làm mất đi tính chỉ đạo nghiệp vụ của tờ Tạp chí - Chúng ta dứt khoát không thể.

Năm 1995, với những nhiệm vụ rất nặng nề, đồng chí Viện trưởng nhắc nhở ban biên tập Tạp chí Kiểm sát phải không ngừng cố gắng, phấn đấu cho nội dung bài vở có chất lượng, hình thức Tạp chí phải được cải tiến hơn, làm cho bạn đọc ngày càng gắn bó.

Đồng chí Viện trưởng đề nghị các đồng chí dự cuộc họp mặt hãy nhiệt tình cộng tác với tòa soạn Tạp chí Kiểm sát. Đó chính là nguồn cung cấp thông tin nhiều nhất, tốt nhất cho Tạp chí Kiểm sát.

Kết thúc cuộc họp mặt, đồng chí Tổng biên tập kính chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu, chúc cho sự cộng tác giữa các đồng chí với toà soạn Tạp chí Kiểm sát ngày càng gắn bó nhiều hơn.

Buổi họp mặt do toà soạn Tạp chí Kiểm sát tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí chan hoà, phấn chấn và đẩy hứa hẹn.

Tờ “Nội san công tác kiểm sát” – Bước phát triển tiếp theo của tập “Kinh nghiệm công tác kiểm sát”

(Kiemsat.vn) - Với đà trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân, yêu cầu công tác ngày càng phát triển đòi hỏi không những phải trao đổi kinh nghiệm mà còn phải nâng kinh nghiệm lên thành lý luận, đảm bảo việc xây dựng Ngành ngày càng đi vào chính quy và hiện đại. Do vậy, tháng 01/1963, Lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo đổi tên tập “Kinh nghiệm công tác kiểm sát” thành “Nội san công tác kiểm sát”. Ấn phẩm này được xuất bản từ năm 1963 đến năm 1980

Những lời nói chí tình

(Kiemsat.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Tạp chí Kiểm sát ra số đầu tiên, Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng giới thiệu bài viết "Những lời nói chí tình" của tác giả Xuân Chiến với nội dung ghi chép lại những ý kiến phát biểu, trao đổi tại cuộc gặp mặt cộng tác viên do Tòa soạn Tập san "Công tác kiểm sát” tổ chức vào ngày 25/11/1989 với sự tham dự của đồng chí Trần Quyết, Viện trưởng VKSND tối cao. Bài viết đã được đăng trên Tập san "Công tác kiểm sát” số 01/1990
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang