“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” - Tiếng nói của ngành Kiểm sát từ Trung ương đến địa phương

02/10/2020 16:59

(kiemsat.vn)
Cách đây gần 60 năm, ngày 26/02/1961, ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân được xuất bản với tên gọi “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”, tiền thân của Tạp chí Kiểm sát ngày nay. Việc quyết định xuất bản ấn phẩm này là một quyết định có tính chiến lược của Lãnh đạo VKSND tối cao mà trực tiếp là đồng chí Hoàng Quốc Việt - Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, nhằm triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân.

Số đầu tiên của "Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”

Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng gửi đến Quý độc giả Lời phi lộ (mở đầu) của “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” số 1, xuất bản tháng 2/1961:

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” ra số đầu tiên giữa lúc toàn Đảng toàn dân ta ra sức thực hiện năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, năm bắt đầu chuyển trọng tâm vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh công cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà.

Đối với ngành Kiểm sát, năm 1961 có một ý nghĩa quan trọng. Viện kiểm sát nhân dân các cấp được chính thức thành lập. Hội nghị toàn Ngành đầu năm đã đề ra nhiệm vụ rất cao, phấn đấu để xây dựng tư tưởng chính sách và tư tưởng nghiệp vụ là rất chính xác, rất phù hợp với yêu cầu đòi hỏi nâng cao trình độ tư tưởng, trình độ nghiệp vụ của ngành phù hợp với nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên.

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” phản ánh những biến chuyển căn bản đó của Ngành; nó đáp ứng được một phần nào yêu cầu công tác ngày càng phát triển của các địa phương.

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” là tiếng nói của ngành Kiểm sát từ Trung ương đến địa phương, nó nhằm đạt những mục đích yêu cầu sau:

Nó là phương tiện để hướng dẫn công tác, học hỏi lẫn nhau và để trao đổi phổ biến kinh nghiệm trong toàn ngành giữa các địa phương, các cán bộ với nhau.

Phương châm phục vụ của nó là kịp thời, nhanh, sắc bén, tính chất là phục vụ cho từng đợt công tác ngắn, chủ yếu không phải là một tập nghiên cứu pháp lý lâu dài.

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” nay gắn liền với từng công tác của ngành. Cho nên nó đòi hỏi có sự xây dựng và công tác chặt chẽ của toàn thể các đồng chí trong ngành, nhất là của các đồng chí ở cấp tỉnh và ở cấp huyện là những cấp luôn luôn sát cơ sở có rất nhiều kinh nghiệm phong phú trong khi tiến hành công tác kiểm sát mà từ trước tới nay, chúng ta chưa có phương tiện để đúc kết lại, đem phổ biến sâu rộng trong toàn ngành.

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” luôn luôn đón chờ những bài vở của các đồng chí, rất mong các đồng chí chú ý viết gọn, giản dị, làm gì, thấy gì, có vướng mắc gì, có kinh nghiệm gì cứ mạnh dạn viết góp phần xây dựng cho báo chúng ta mỗi ngày một phong phú.

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể các đồng chí, và luôn đón chờ những thành tích công tác của các đồng chí.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang