Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích kể từ thời điểm nào?

28/04/2017 02:27

(kiemsat.vn)
– Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính mà không phạm tội trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Xóa án tích là một chế định mang tính nhân đạo của pháp luật hình sự, thể hiện sự thừa nhận về mặt pháp lý người bị kết án không còn mang án tích nữa và vì vậy không phải tiếp tục gánh chịu hậu quả do việc kết án mang lại. Tuy nhiên, để một cá nhân được xóa án tích và được “coi như chưa bị kết án” thì cần đáp ứng một số điều kiện bắt buộc.

Tại công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của TANDTC về việc giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ đã đưa ra hướng dẫn như sau:

Khoản 2 Điều 64 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định “Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn…”. Từ khi chấp hành xong bản án ở đây được hiểu là chấp hành xong tất cả hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án. Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015, theo đó thời điểm để tính đương nhiên được xóa án tích là kể từ khi người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.

So với quy định tại khoản 2 Điều 64 Bộ luật hình sự năm 1999, quy định tại khoản 1 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 là quy định mới có lợi cho người phạm tội, được áp dụng kể từ ngày 01/7/2016. Theo đó, thời điểm để tính thời hạn xóa án tích sớm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, ổn định để làm ăn, sinh sống.

Như vậy, người bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, cần lưu ý điều kiện để người bị kết án đương nhiên được xóa án tích quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 không thay đổi so với Điều 64 Bộ luật hình sự năm 1999.

Ánh Phượng

Yêu cầu đặt cọc để được tham gia bán hàng đa cấp có trái pháp luật?

Tôi muốn tham gia bán hàng đa cấp thì được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền và mua một số lượng hàng trước? Tôi muốn hỏi công ty kinh doanh đa cấp làm như vậy có đúng không? việc lợi dụng kinh doanh đa cấp để chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý thế nào?

Điểm mới về điều kiện tha tù trước hạn

(Kiemsat.vn) - Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định mới về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66) nhằm khuyến khích người chấp hành án phạt tù tích cực học tập, cải tạo để sớm được tái hòa nhập cộng đồng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang