Ngành KSND: Tôn vinh, nhân rộng điển hình, quảng bá hình ảnh người cán bộ Kiểm sát

18/09/2017 03:49

(kiemsat.vn)
– Vừa qua, VKSNDTC đã ban hành văn bản số 3566/VKSNDTC-V16 về việc tuyên truyền đối với các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020.

Trước đó, VKSNDTC đã ban hành Kế hoạch về việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020. Đến nay, các đơn vị trong toàn ngành KSND đã đăng ký 541 tập thể và 1.877 cá nhân để xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn trên.

Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị    dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác của ngành Kiểm sát năm 2016
Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác của ngành Kiểm sát năm 2016

Vì vậy, nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả và bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch, VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSQSTW, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung một số nội dung như sau:

Một là, lựa chọn tập thể, cá nhân, xây dựng bài viết, video clip, ảnh để giới thiệu, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của địa phương, trên website của VKS;

Hai là, tổ chức giao lưu, tọa đàm nhằm phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp sáng tạo, làm việc tốt… tại địa phương, đơn vị;

Ba là, chủ động giới thiệu tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong từng lĩnh vực công tác, gương người tốt, việc tốt để Vụ Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao, Báo BVPL, TCKS giới thiệu tuyên truyền trên Trang tin điện tử của VKSND tối cao, trên Truyền hình Kiểm sát nhân dân hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Ngành, của Trung ương nhằm tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá hình ảnh người cán bộ Kiểm sát và nâng cao vị thế của ngành KSND.

Và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, đề nghị khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

Ngân Hà

Bài viết liên quan>>>

Kết quả thực hành tiết kiệm là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ

Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng huân chương

(Kiemsat.vn) – Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, VKSND tối cao đăng danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các loại năm 2017 trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang website của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến nhân dân.

Quy định mới về thi đua, khen thưởng

(Kiemsat.vn) - Bài viết là những quy định mới về công tác thi đua khen thưởng có liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân; được tổng hợp, phân tích từ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang