Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng huân chương

22/11/2017 04:28

(kiemsat.vn)
– Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, VKSND tối cao đăng danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các loại năm 2017 trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang website của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến nhân dân.

Ngày 21/11/2017, Vụ Thi đua khen thưởng VKSND tối cao ban hành công văn số 309/V16 về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin của ngành để lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân trong ngành KSND đề nghị tặng thưởng huân chương năm 2017.

Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng gửi danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các loại năm 2017 đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang website của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Xem danh sách đề nghị tặng thưởng huân chương năm 2017 ngành KSND tại đây

Ngân Hà

Quy định mới về thi đua, khen thưởng

(Kiemsat.vn) - Bài viết là những quy định mới về công tác thi đua khen thưởng có liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân; được tổng hợp, phân tích từ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV.

VKSND tối cao thông báo tuyển công chức năm 2017

(Kiemsat.vn) -  Ngày 16/11, VKSND tối cao ban hành Công văn số 389/TB-VKSTC về việc thông báo Thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSNDTC tối cao năm 2017.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang