Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính

27/10/2016 02:05

(kiemsat.vn)
Khi Phó Viện trưởng ký quyết định kháng nghị thì Viện trưởng có cần thiết phải ra Quyết định phân công hay không? hay chỉ cần thực hiện việc Viện trưởng ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng hàng năm là được?

Đó là một trong những nội dung mà quá trình thực hiện BLTTDS và Luật TTHC còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc được các đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên tại Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02 và số 03 ngày 31/8/2016 của VKSNDTC, TANDTC quy định việc phối hợp giữa VKSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của BLTTDS và Luật TTHC, do VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 22/10/2016 dưới hình thức trực tuyến tới 9 điểm cầu VKSND cấp huyện trong tỉnh. Đồng chí Ngô Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị này.

phuonghai1234l

Hội nghị nghe Lãnh đạo Phòng 9, phòng 10 trình bày nội dung của TTLT số 02 và 03

Tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải thích để áp dụng như:

Một là, về việc ký quyết định kháng nghị: Trong trường hợp khi Kiểm sát viên tham gia xét xử có giữ chức vụ Phó Viện trưởng, thì sau phiên tòa xét xử mà Viện kiểm sát quyết định kháng nghị phúc thẩm, trong trường hợp này thì Phó Viện trưởng có được ký quyết định kháng nghị hay không?

Tại Điều 2 của Thông tư liên tịch số 02 và số 03 quy định: Chánh án, Viện trưởng đã quyết định kháng nghị trực tiếp ký quyết định kháng nghị hoặc phân công Phó Chánh án, Phó Viện trưởng ký quyết định kháng nghị…;

Tại khoản 2 Điều 42 Luật TTHC và khoản 2 Điều 57 BLTTDS quy định: Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng…

Vậy, khi Phó Viện trưởng ký quyết định kháng nghị thì Viện trưởng có cần thiết phải ra Quyết định phân công hay không? hay chỉ cần thực hiện việc Viện trưởng ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng hàng năm là được.

Hai là, trong các vụ án hôn nhân và gia đình, khi Tòa án tiến hành việc ghi lời khai của con chung trên 7 tuổi và hai bên bố, mẹ thì có được coi hoạt động này của Tòa án là tiến hành thu thập chứng cứ thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa hay không? “Đứa trẻ” đó có được coi là đương sự trong vụ án hay không? hay hoạt động này của Tòa án chỉ mang tính đặc thù trong việc giải quyết vụ việc.

Ba là, tại khoản 3 Điều 25 Thông tư liên tịch số 02 và số 03 quy định: Tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét xử quyết định thay đổi Kiểm sát viên và ra quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án gửi ngay quyết định hoãn phiên tòa cho Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật TTHC và khoản 2 Điều 62, khoản 3 Điều 368 BLTTDS.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoãn phiên tòa, phiên họp, Viện kiểm sát gửi cho Tòa án quyết định thay đổi Kiểm sát viên.

Với quy định trên đây, trong trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát thấy rằng việc thay đổi Kiểm sát viên là không có “căn cứ, lý do chính đáng” thì Viện trưởng Viện kiểm sát có quyền kiến nghị hay không? Trong trường hợp Viện trưởng không nhất trí ra quyết định thay đổi Kiểm sát viên thì Kiểm sát viên có được tiếp tục tham gia xét xử hay không?

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo, Kiểm sát viên của Phòng 9 và Phòng 10 cùng các VKSND cấp huyện cần tiếp tục tập trung nghiên cứu thật kỹ nội dung của hai TTLT nói trên cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện BLTTDS và Luật TTHC.

Đối với Viện trưởng VKS cấp huyện trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác kiểm sát dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình… cần sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; khi duyệt các phiếu đề xuất giải quyết các vụ việc của cán bộ, Kiểm sát viên phải thể hiện ghi rõ quan điểm mà không được phê duyệt chung chung.

Đối với mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; các bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phải được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, tỉ mỉ đảm bảo tính có căn cứ…/.

Trịnh Đình Tân
Phó Trưởng phòng 10 VKSND tỉnh Thái Nguyên

Điểm mới về trình tự xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo BLTTHS 2015

(Kiemsat.vn) – Theo BLTTHS năm 2003 thì tùy từng vụ án, chủ tọa phiên tòa hỏi trên cơ sở nội dung từng vụ án cụ thể mà không quy định phải hỏi ai trước, ai sau. Bộ luật TTHS năm 2015  đã gộp chung phần xét hỏi và tranh luận thành tranh tụng.

Vướng mắc khi thay đổi Kiểm sát viên tiến hành tố tụng

(Kiemsat.vn) - BLTTHS quy định Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp. Tuy nhiên, trên thực tế việc thay đổi Kiểm sát viên là Viện trưởng Viện kiểm sát còn có vướng mắc, cần được hướng dẫn cụ thể.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang