Luật Đầu tư công (sửa đổi): Không tán thành việc tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là dự án độc lập

21/02/2019 14:52

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 21/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 31.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn chưa thống nhất của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Về phạm vi sửa đổi và tên gọi của Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Phạm vi, tên gọi thế nào không quan trọng miễn là sửa cái nào ra cái đó, để không thể nói ách tắc do luật nữa”. Trong khi đó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) Nguyễn Đức Hải nêu rõ, nhiều ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các vấn đề vướng mắc, sửa đổi Luật Đầu tư công toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và thống nhất tên gọi của Luật là Luật Đầu tư công (sửa đổi). Một số ý kiến đề nghị nên tập trung vào sửa đổi một số điều cần thiết và lấy tên là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (Ảnh: Quochoi)

Về việc tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là dự án độc lập, Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp. Nếu tách việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập tại thời điểm trước khi quyết định chủ trương đầu tư sẽ tạo thuận lợi để triển khai dự án ngay sau khi có quyết định đầu tư. Vì vậy, đề nghị quy định theo hướng tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.

Vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban TCNS Nguyễn Đức Hải cho biết, nếu tách riêng công tác này để bố trí vốn đầu tư công có thể sẽ dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xong không đủ nguồn lực để thực hiện dự án vì không nhìn được tổng thể nhu cầu nguồn lực, hoặc dự án không được phê duyệt, dẫn đến tình trạng “dự án treo”, lãng phí nguồn lực và dễ gây bức xúc trong nhân dân. Việc tách riêng này là không nên, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định đối với các trường hợp đặc thù dựa trên những quy định về điều kiện, tính đặc thù của dự án trong luật này.

Đồng tình với quan điểm của Uỷ ban TCNS, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết “Quan điểm của tôi là không thể tách riêng, độc lập. Vừa qua chỉ có dự án sân bay Long Thành được tách riêng phần giải phóng mặt bằng vì dự án rất lớn, cá biệt, bố trí tới 23.000 tỷ đồng cho công tác này”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh Chính phủ

Về tổng mức đầu tư, tiêu chí và danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tưu công trung hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Đồng thời đề nghị Quốc hội quyết định tổng mức, tiêu chí tại kỳ họp thứ nhất của khóa và quyết định danh mục dự án tại kỳ họp thứ 2.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A,B,C; về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; quy trình quản lý nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; Kế hoạch đầu tư công 03 năm cuốn chiếu; về nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định danh mục dự án cụ thể; nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực Hội đồng nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Quochoi)

Kết luận nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành với việc quy định tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là dự án độc lập; đồng ý với việc rà lại một cách hợp lý việc phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C không chỉ về giá trị mà còn các yếu tố liên quan đến môi trường, xã hội… và không đặt ra dự án đặc thù, đặc biệt. Về quy định quản lý nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phải lấy Luật Quản lý nợ công làm gốc và tuân thủ các quy định của luật về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan hữu quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không tán thành với việc quy định kế hoạch đầu tư công 03 năm cuốn chiếu.

Tăng cường bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

(Kiemsat.vn) - Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cuộc chiến thể hiện cao độ chủ nghĩa yêu nước

Định vị tính chất cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc không phải để khắc sâu hận thù, mà nhắc nhở hai bên bắc cầu hữu nghị vượt qua ngăn cách.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang